Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh tự kỷ tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Bệnh tự kỷ tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “bệnh tự kỷ” được định nghĩa là “Autism”.
Bệnh tự kỷ là một nhóm những rối loạn phức tạp của phát triển não bộ.
Phiên âm cách đọc: Autism  /ˈɔːtɪzəm/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến bệnh tự kỷ.

 • Sensory Sensitivity: Độ nhạy giác quan
 • Autistic /ɔːˈtɪstɪk/: Tự kỷ
 • Special Education: Giáo dục đặc biệt
 • Asperger’s Syndrome: Hội chứng Asperger
 • Social Communication Disorder: Rối loạn giao tiếp xã hội

5 Câu có chứa từ Autism trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. Many individuals with autism have unique strengths and talents.
  →Nhiều người có bệnh tự kỷ có những điểm mạnh và tài năng đặc biệt.
 2. Parents often seek early intervention services for their children with autism.
  →Phụ huynh thường tìm kiếm dịch vụ can thiệp sớm cho con cái của họ có bệnh tự kỷ.
 3. Understanding and acceptance are crucial in supporting individuals with autism.
  →Sự hiểu biết và chấp nhận là quan trọng trong việc hỗ trợ những người có bệnh tự kỷ.
 4. Autism awareness campaigns help promote understanding and inclusion in society.
  →Các chiến dịch nhận thức về bệnh tự kỷ giúp tăng cường sự hiểu biết và tích hợp trong xã hội.
 5. Autism is a neurodevelopmental disorder that affects social interaction and communication.
  Bệnh tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh ảnh hưởng đến giao tiếp và tương tác xã hội.

Trên đây là bài viết của mình về bệnh tự kỷ (Autism) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ bệnh tự kỷ trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM