Home Chưa phân loại Bệnh trĩ tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Bệnh trĩ tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “bệnh trĩ” có nghĩa là hemorrhoids với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /ˈhemərɔɪdz/

Ngoài ra, còn có piles với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /paɪlz/

Một số cụm từ liên quan đến “bệnh trĩ”

  • External hemorrhoids – /ɪkˈstɜːrnəl ˈhɛməˌrɔɪdz/: Trĩ ngoại
  • Internal hemorrhoids – /ɪnˈtɜːrnəl ˈhɛməˌrɔɪdz/: Trĩ nội
  • Hemorrhoid cream – /ˈhɛməˌrɔɪd krim/: Kem trị trĩ
  • Hemorrhoidectomy – /ˌhɛməˌrɔɪˈdɛktəmi/: Phẫu thuật cắt bỏ trĩ
  • Hemorrhoidal symptoms – /ˌhɛməˈrɔɪdəl ˈsɪmptəmz/: Các triệu chứng của bệnh trĩ

10 câu ví dụ tiếng Anh về “bệnh trĩ” được dịch sang tiếng Việt

1. I have been experiencing discomfort due to external hemorrhoids.

=> Tôi đã trải qua sự không thoải mái do trĩ ngoại.

2. Internal hemorrhoids may cause bleeding during bowel movements.

=> Trĩ nội có thể gây ra chảy máu trong khi đi tiêu.

3. The doctor recommended a hemorrhoid cream for relief of symptoms.

=> Bác sĩ đã khuyến nghị một loại kem trị trĩ để giảm nhẹ các triệu chứng.

4. Hemorrhoidectomy is sometimes necessary for severe cases of hemorrhoids.

=> Việc phẫu thuật cắt bỏ trĩ đôi khi là cần thiết cho những trường hợp bệnh trĩ nặng.

5. Hemorrhoids can be caused by straining during bowel movements.

=> Bệnh trĩ có thể do căng trước khi đi tiêu.

6. If you have persistent hemorrhoidal symptoms, consult a healthcare professional.

=> Nếu bạn có các triệu chứng của bệnh trĩ kéo dài, hãy tham khảo ý kiến của một chuyên gia y tế.

7. Using a sitz bath can help alleviate the discomfort of hemorrhoids.

=> Sử dụng bồn ngồi có thể giúp giảm bớt sự không thoải mái của bệnh trĩ.

8. Pregnant women are more susceptible to developing hemorrhoids due to increased pressure.

=> Phụ nữ mang thai có khả năng phát triển bệnh trĩ cao hơn do áp lực tăng lên.

9. The patient was prescribed medication to relieve the pain associated with hemorrhoids.

=> Bệnh nhân được kê đơn thuốc để giảm đau liên quan đến bệnh trĩ.

10. A high-fiber diet is often recommended to prevent hemorrhoidal issues.

=> Một chế độ ăn giàu chất xơ thường được khuyến nghị để ngăn chặn vấn đề liên quan đến bệnh trĩ.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.