Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh trầm cảm tiếng anh là gì

Bệnh trầm cảm tiếng anh là gì

Bệnh trầm cảm tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “depression.”Bệnh trầm cảm là một tình trạng tâm lý và tâm thần mà người bệnh trải qua cảm xúc tiêu cực sâu sắc, mất hứng thú và niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Phiên âm của từ “depression”:

 1. Tiếng Anh Mỹ (US):
  • Phiên âm: /dɪˈprɛʃən/
 2. Tiếng Anh Anh (UK):
  • Phiên âm: /dɪˈprɛʃən/

Bệnh trầm cảm tiếng Anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “bệnh trầm cảm” và các khái niệm liên quan:

 • Major Depressive Disorder (MDD): Rối loạn trầm cảm lớn, một dạng nặng của bệnh trầm cảm.
 • Symptom (Triệu chứng): Biểu hiện về tình trạng sức khỏe, như triệu chứng của bệnh trầm cảm.
 • Therapy (Tâm lý trị liệu): Quá trình điều trị tâm lý, có thể bao gồm cả tư vấn và liệu pháp.
 • Antidepressant (Thuốc chống trầm cảm): Loại thuốc được sử dụng để giảm triệu chứng của bệnh trầm cảm.
 • Isolation (Tách rời): Tình trạng cảm giác bị cô lập và xa lạ từ xã hội.
 • Support System (Hệ thống hỗ trợ): Người hoặc nhóm người cung cấp sự hỗ trợ và chăm sóc cho người bệnh trầm cảm.
 • Coping Mechanism (Cơ chế ứng phó): Các chiến lược và phương pháp để đối mặt với căng thẳng và khó khăn tinh thần.
 • Relapse (Tái phát): Sự trở lại của các triệu chứng trầm cảm sau một giai đoạn ổn định.
 • Mood Disorder (Rối loạn tâm trạng): Loại rối loạn tâm thần mà bệnh nhân trải qua thay đổi lớn trong tâm trạng.
 • Counseling (Tư vấn): Quá trình cung cấp sự hỗ trợ tâm lý và tư vấn từ một chuyên gia tâm lý.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “bệnh trầm cảm” trong tiếng Anh:

 1. Sarah has been struggling with depression for several months, and she decided to seek help from a therapist. Sarah đang đấu tranh với bệnh trầm cảm trong vài tháng, và cô quyết định tìm sự giúp đỡ từ một nhà tâm lý học.
 2. Depression is not just a temporary feeling of sadness; it is a serious mental health condition that requires professional treatment. Bệnh trầm cảm không chỉ là cảm giác buồn bã tạm thời; đó là một tình trạng sức khỏe tâm thần nghiêm trọng cần được điều trị chuyên nghiệp.
 3. Jack withdrew from his usual social activities and hobbies, and his friends became concerned about the signs of depression he was displaying. Jack rút lui khỏi các hoạt động xã hội và sở thích thông thường của mình, và bạn bè của anh trở nên lo lắng về những dấu hiệu của bệnh trầm cảm mà anh ta đang thể hiện.
 4. The support of friends and family is crucial for individuals dealing with depression, as it can positively impact their recovery journey. Sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình đóng vai trò quan trọng đối với những người đang đối mặt với bệnh trầm cảm, vì nó có thể ảnh hưởng tích cực đến hành trình phục hồi của họ.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM