Home Chưa phân loại Bệnh Thoát Vị Đĩa Đệm Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chuẩn

Bệnh Thoát Vị Đĩa Đệm Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chuẩn

Trong Tiếng Anh, Bệnh thoát vị đĩa đệm được gọi là Herniated disc, có phiên âm cách đọc là /ˌhɜː.ni.eɪ.tɪd ˈdɪsk/ (UK); /ˌhɝːni.eɪ.t̬ɪd ˈdɪsk/ (US).

Bệnh thoát vị đĩa đệm “Herniated disc” là một tình trạng y tế nơi một phần của đĩa đệm giữa các đốt sống trượt ra khỏi vị trí bình thường của nó. Đĩa đệm là một lớp cứng bên ngoài và mềm bên trong nằm giữa các đốt sống và hoạt động như một loại “gối” giúp giảm sốc và tạo ra sự linh hoạt trong cột sống.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “bệnh thoát vị đĩa đệm” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Herniated disc: Đĩa đệm thoát vị
 2. Herniated disc symptoms: Triệu chứng thoát vị đĩa đệm
 3. Location of herniation: Vị trí thoát vị
 4. Back pain from herniated disc: Đau lưng do thoát vị đĩa đệm
 5. Disc herniation surgery: Phẫu thuật đĩa đệm
 6. Vertebrae near herniated disc: Đốt sống gần đĩa đệm thoát vị
 7. Herniated disc diagnosis: Chẩn đoán bệnh thoát vị đĩa đệm
 8. Pain medication for herniated disc: Thuốc giảm đau cho thoát vị đĩa đệm
 9. Physical therapy for herniated disc: Vận động vật lý cho thoát vị đĩa đệm
 10. Signs of herniated disc: Biểu hiện thoát vị đĩa đệm

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Herniated disc” với nghĩa là “bệnh thoát vị đĩa đệm” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I have been experiencing severe back pain due to a herniated disc.
  => Tôi đã trải qua đau lưng nặng do bệnh thoát vị đĩa đệm.
 2. The doctor recommended physical therapy to manage the symptoms of the herniated disc.
  => Bác sĩ đã khuyến nghị vận động vật lý để kiểm soát các triệu chứng của bệnh thoát vị đĩa đệm.
 3. He underwent surgery to address the herniated disc in his lower back.
  => Anh ấy đã phẫu thuật để giải quyết vấn đề thoát vị đĩa đệm ở phần thấp của lưng.
 4. The herniated disc is causing numbness and tingling in my leg.
  => Bệnh thoát vị đĩa đệm đang gây ra cảm giác tê và châm chích ở chân của tôi.
 5. Pain medication is often prescribed for those with a herniated disc.
  => Thường xuyên được kê đơn thuốc giảm đau cho những người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm.
 6. Herniated disc symptoms may include muscle weakness and difficulty walking.
  => Các triệu chứng của bệnh thoát vị đĩa đệm có thể bao gồm yếu đồng cơ và khó khăn khi đi.
 7. Crippling pain in his lower back turned out to be caused by a herniated disc, requiring immediate medical attention and intervention.
  => Dấu hiệu đau nặng ở phần thấp của lưng của anh ấy cuối cùng được phát hiện là do bệnh thoát vị đĩa đệm, yêu cầu sự chăm sóc y tế và can thiệp ngay lập tức.
 8. Early diagnosis and intervention are crucial in managing a herniated disc.
  => Chẩn đoán và can thiệp sớm là quan trọng trong việc quản lý bệnh thoát vị đĩa đệm.
 9. Some individuals find relief from herniated disc pain through non-surgical treatments.
  => Một số người tìm thấy sự giảm nhẹ từ đau do thoát vị đĩa đệm thông qua các phương pháp điều trị không phẫu thuật.
 10. If you suspect a herniated disc, it’s important to seek medical attention promptly.
  => Nếu bạn nghi ngờ mình bị thoát vị đĩa đệm, bạn nên cân nhắc tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM