Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh thận tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Bệnh thận tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

“Bệnh thận” trong tiếng Anh được dịch là “kidney disease.” Đây là một khái niệm tổng quát để chỉ mọi loại bệnh lý hoặc sự suy giảm chức năng của thận. Phiên âm và cách đọc “kidney disease”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˈkɪd.ni dɪˈziːz/ (nghe như “KID-nee dinh-ZEE”).
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˈkɪd.ni dɪˈziːz/ (nghe như “KID-nee dinh-ZEE”).

Dưới đây là một số từ vựng liên quan đến “bệnh thận” (kidney disease) trong tiếng Anh:

 • Renal: Thuộc về thận.
 • Nephrologist: Bác sĩ chuyên khoa thận.
 • Renal function: Chức năng thận.
 • Dialysis: Lọc máu nhân tạo (đối với những người có chức năng thận suy giảm).
 • Glomerulus: Bóng thận, một phần quan trọng trong cấu trúc của thận.
 • Creatinin: Creatinin, một chất có trong máu, được sử dụng để đánh giá chức năng thận.
 • Proteinuria: Đạm thận, tình trạng có protein trong nước tiểu.
 • Hypertension: Tăng huyết áp.
 • Renal failure: Suy thận, trạng thái mà chức năng thận suy giảm đến mức độ không thể duy trì sự sống.
 • Transplant: Cấy ghép, thủ thuật cấy ghép thận là một phương pháp điều trị cho những người có suy giảm chức năng thận nặng.

Những từ vựng này có thể giúp bạn mô tả và hiểu rõ hơn về các khía cạnh khác nhau của bệnh thận trong tiếng Anh.

Dưới đây là 4 câu ví dụ sử dụng từ vựng liên quan đến “bệnh thận” (kidney disease) trong tiếng Anh:

 • The patient was referred to a nephrologist for further evaluation of his renal function and to discuss treatment options for kidney disease=> Bệnh nhân được giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa thận để đánh giá sâu hơn về chức năng thận và thảo luận về các phương pháp điều trị cho bệnh thận.
 • In cases of severe kidney disease, dialysis may be necessary to assist in filtering and removing waste products from the blood. => Trong trường hợp bệnh thận nặng, việc lọc máu nhân tạo có thể cần thiết để hỗ trợ lọc và loại bỏ sản phẩm chất cặn từ máu.
 • The doctor explained that proteinuria, the presence of protein in the urine, can be an early sign of kidney disease and should be monitored closely. => Bác sĩ giải thích rằng đạm thận, sự có mặt của protein trong nước tiểu, có thể là dấu hiệu sớm của bệnh thận và nên được giám sát một cách cẩn thận.
 • Renal transplant is often considered for patients with end-stage renal failure as a viable option to improve their quality of life and overall health. => Cấy ghép thận thường được xem xét cho bệnh nhân có suy thận cuối cùng như một lựa chọn khả thi để cải thiện chất lượng cuộc sống và sức khỏe tổng thể của họ.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM