Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh thần kinh tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Bệnh thần kinh tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “Bệnh thần kinh” được định nghĩa là “Neurological disease”.
Bệnh thần kinh là những căn bệnh ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh bao gồm các dây thần kinh, não và các rễ, đám rối, dây thần kinh.
Phiên âm cách đọc: Neurological disease
– Theo UK: /ˌnjʊə.rəˈlɒdʒɪkəl  dɪˈziːz/
– Theo US: /ˌnʊr.əˈlɑ:.dʒɪkəl  dɪˈziːz/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến bệnh thần kinh.

 • Neurology /njʊˈrɒlədʒi/:  Ngành nội tiết học..
 • Neurological Disorders: Rối loạn thần kinh.
 • Sclerosis: Đa u tuyến.
 • Epilepsy /ˈɛpəˌlɛpsi/: Động kinh.
 • Stroke /stroʊk/: Đột quỵ.
 • Neuropathy /nʊˈrɒpəθi/: Thần kinh thực nghiệm.
 • Migraine /maɪˈɡreɪn/: Đau nửa đầu.

4 Câu có chứa cụm từ Neurological disease trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. Neurological diseases can have a profound impact on a person’s quality of life.
  → Các bệnh thần kinh có thể ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống của một người.
 2. Many neurological diseases are characterized by disruptions in the normal functioning of the nervous system.
  → Nhiều bệnh thần kinh được đặc trưng bởi sự gián đoạn trong hoạt động bình thường của hệ thần kinh.
 3. Understanding the symptoms of neurological diseases is crucial for early diagnosis and effective treatment.
  → Hiểu rõ các triệu chứng của bệnh thần kinh là quan trọng để chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả.

 4. Advances in research are continually improving our understanding of the underlying causes of neurological diseases.
  → Tiến bộ trong nghiên cứu liên tục cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về nguyên nhân cơ bản của các bệnh thần kinh.

Trên đây là bài viết của mình về bệnh thần kinh ( Neurological disease) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cụm từ bệnh thần kinh trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM