Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh tả tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Bệnh tả tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “bệnh tả” được định nghĩa là “Cholera”.
Bệnh tả là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do phẩy khuẩn tả Vibrio cholerae gây ra, lây truyền theo đ­ường tiêu hoá qua thức ăn và nước uống bị nhiễm khuẩn.
Phiên âm cách đọc: Cholera.
– Theo US: /ˈkɑː.lɚ.ə/
– Theo UK: /ˈkɒl.ər.ə/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến bệnh tả.

 • Dehydration [ˌdiːhaɪˈdreɪʃən]: Sự mất nước
 • Diarrhea [daɪəˈriːə]: Tiêu chảy
 • Sanitation [ˌsænɪˈteɪʃən]: Vệ sinh
 • Epidemic [ˌɛpɪˈdɛmɪk]: Dịch bệnh
 • Contaminated Water: Nước bị ô nhiễm
 • Quarantine [ˈkwɔːrəntiːn]: Cách ly
 • Hygiene [ˈhaɪdʒiːn]: Vệ sinh
 • Infectious Disease: Bệnh truyền nhiễm
 • Isolation [aɪsəˈleɪʃən]: Sự cách ly
 • Handwashing [hændˌwɒʃɪŋ]: Rửa tay

5 Câu có chứa từ Cholera trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. Cholera is an infectious disease caused by the Vibrio cholerae bacterium.
  Bệnh tả là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Vibrio cholerae gây ra.
 2. Symptoms of cholera include severe diarrhea and dehydration.
  →Triệu chứng của bệnh tả bao gồm tiêu chảy nặng và mất nước.
 3. In regions with poor sanitation, cholera can spread rapidly, leading to epidemics.
  →Ở các khu vực với điều kiện vệ sinh kém, bệnh tả có thể lan nhanh, dẫn đến đợt dịch bệnh.
 4. Cholera can be prevented through vaccination and improved hygiene practices.
  Bệnh tả có thể được ngăn chặn thông qua việc tiêm phòng và cải thiện các biện pháp vệ sinh.
 5. During the cholera outbreak, it is crucial to ensure access to clean and safe drinking water.
  →Trong đợt bùng phát bệnh tả, việc đảm bảo tiếp cận nước uống sạch và an toàn là quan trọng.

Trên đây là bài viết của mình về bệnh tả (Cholera) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ bệnh tả trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM