Home Học tiếng Anh Bệnh sùi mào gà tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Bệnh sùi mào gà tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Bệnh sùi mào gà” có nghĩa là Genetal Warts với phiên âm /ˈdʒɛnɪtl wɔrts/

Một số từ liên quan đến “Bệnh sùi mào gà”

  • Human Papillomavirus (HPV) – /ˌhjuːmən pæˈpɪləmoʊˌvɪrəs/: Vi-rút HPV
  • Sexually Transmitted Infection (STI) – /ˈsɛksuəli trænsˈmɪtɪd ɪnˈfɛkʃən/: Bệnh lây truyền qua đường tình dục
  • Condyloma Acuminatum – /ˌkɒndɪˈloʊmə əˌkjuːmɪˈneɪtəm/: Để mô tả sự xuất hiện của những đốm nhỏ ở khu vực sinh dục.
  • Viral Infection – /ˈvaɪrəl ɪnˈfɛkʃən/: Nhiễm trùng do vi-rút, như HPV gây nên genital warts.
  • Sexual Contact – /ˈsɛksuəl ˈkɒntækt/: Tiếp xúc tình dục
  • Immunization – /ˌɪmjuːnɪˈzeɪʃən/: Tiêm chủng, một phương pháp phòng ngừa việc nhiễm HPV
  • Cryotherapy – /kraɪˈɒθərəpi/: Phương pháp điều trị genital warts
  • Barrier Protection – /ˈbærɪər prəˈtɛkʃən/: Sự bảo vệ bằng rào cản

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bệnh sùi mào gà” và dịch nghĩa

1. Genital warts are a common sexually transmitted infection caused by the human papillomavirus (HPV).

=> Bệnh sùi mào gà là một nhiễm trùng qua đường tình dục phổ biến do vi-rút human papillomavirus (HPV) gây ra.

2. Using barrier protection, such as condoms, can help prevent the spread of genital warts.

=> Sử dụng bảo vệ như bao cao su có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của bệnh sùi mào gà.

3. Genital warts can be small, flesh-colored bumps or have a cauliflower-like appearance.

=> Bệnh sùi mào gà có thể là những nốt nhỏ màu da, hoặc có hình dáng giống như bông cải.

4. If you suspect you have genital warts, it’s important to see a healthcare professional for diagnosis and treatment.

=> Nếu bạn nghi ngờ mình có bệnh sùi mào gà, quan trọng để thăm chuyên gia y tế để chẩn đoán và điều trị.

5. Genital warts are often asymptomatic, but they can cause itching, discomfort, and, in some cases, bleeding.

=> Bệnh sùi mào gà thường không có triệu chứng, nhưng chúng có thể gây ngứa, khó chịu và, trong một số trường hợp, chảy máu.

6. Cryotherapy is a common method used to remove genital warts by freezing them.

=> Cryotherapy là một phương pháp phổ biến để loại bỏ bệnh sùi mào gà bằng cách đóng băng chúng.

7. Genital warts can affect both men and women and are highly contagious during sexual contact.

=> Bệnh sùi mào gà có thể ảnh hưởng đến cả nam và nữ và rất dễ lây truyền trong khi tiếp xúc tình dục.

8. The development of genital warts is often associated with certain strains of the human papillomavirus.

=> Sự phát triển của bệnh sùi mào gà thường liên quan đến một số dạng của vi-rút human papillomavirus.

9. Regular screenings and check-ups are important for detecting and managing genital warts early.

=> Các cuộc kiểm tra định kỳ và kiểm tra định kỳ là quan trọng để phát hiện và quản lý bệnh sùi mào gà sớm.

10. HPV vaccines are available to protect against certain strains of the virus that cause genital warts.

Vaccine HPV có sẵn để bảo vệ chống lại một số dạng của vi-rút gây bệnh sùi mào gà.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn