Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh sốt rét tiếng anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Bệnh sốt rét tiếng anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh “Bệnh sốt rét” có nghĩa là Malaria.

Đây là một bệnh nhiễm ký sinh trùng chủ yếu do muỗi Anopheles truyền. Nó gây ra các triệu chứng như sốt và có thể làm nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.
Phiên âm cách đọc Malaria
– Theo UK: /məˈleə.ri.ə/
– Theo US: /məˈler.i.ə/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Bệnh sốt rét”

  • Parasite: /ˈpærəsaɪt/ – Ký sinh trùng
  • Plasmodium: /plæzˈmoʊdiəm/ – Tên của loại ký sinh trùng gây ra sốt rét
  • Anopheles mosquito: /əˈnɒfɪliːz məˈskiːtoʊ/ – Muỗi Anopheles, người truyền ký sinh trùng
  • Fever: /ˈfiːvər/ – Sốt
  • Chills: /tʃɪlz/ – Rùng mình
  • Sweating: /ˈswɛtɪŋ/ – Đổ mồ hôi
  • Headache: /ˈhɛdˌeɪk/ – Đau đầu
  • Diagnosis: /ˌdaɪəɡˈnoʊsɪs/ – Chẩn đoán
  • Treatment: /ˈtriːtmənt/ – Điều trị
  • Antimalarial drugs: /ˌæntɪˈmæləriəl drʌɡz/ – Thuốc chống sốt rét

6 Câu có chứa từ “Bệnh sốt rét” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. Malaria is a mosquito-borne infectious disease.
-> Bệnh sốt rét là một bệnh truyền nhiễm do muỗi truyền.

2. Symptoms of malaria include fever, chills, and sweating.
-> Các triệu chứng của bệnh sốt rét bao gồm sốt, rùng mình, và đổ mồ hôi.

3. The Anopheles mosquito is the primary vector for transmitting malaria.
-> Muỗi Anopheles là vector chính truyền bệnh sốt rét.

4. Bed nets are used to prevent mosquito bites and reduce malaria transmission.
-> Màn trải giường được sử dụng để ngăn chặn cắn của muỗi và giảm truyền bệnh sốt rét.

5. Malaria is endemic in many tropical and subtropical regions.
-> Bệnh sốt rét là đặc hữu trong nhiều khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới.

6. Epidemics of malaria can lead to a significant public health burden.
-> Các đợt dịch bệnh sốt rét có thể gây gánh nặng đáng kể cho sức khỏe cộng đồng.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Bệnh sốt rét” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM