Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh sởi tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

Bệnh sởi tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

“Bệnh sởi” trong tiếng Anh được gọi là Measles.
Đây là một bệnh nhiễm trùng virus lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp. Nó có thể gây ra các triệu chứng như phát ban, sốt và viêm mũi.
Phiên âm cách đọc Measles /ˈmiː.zəlz/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Bệnh sởi”

  • Quarantine: /ˈkwɒrəntiːn/ – Cách ly (đối với người nhiễm bệnh)
  • Epidemic: /ˌɛpɪˈdɛmɪk/ – Dịch bệnh
  • Outbreak: /ˈaʊtbreɪk/ – Bùng phát (dịch bệnh)
  • Antibodies: /ˈæntɪˌbɒdiz/ – Kháng thể
  • Healthcare provider: /ˈhɛlθkɛr prəˈvaɪdər/ – Nhà cung cấp dịch vụ y tế
  • Measles-mumps-rubella (MMR) vaccine: /ˈmiːzlz-mʌmps-rʊˈbɛlə/ /vækˈsiːn/ – Vắc xin sởi-quai bị-rubella (MMR)
  • Eradication: /ɪˌrædɪˈkeɪʃən/ – Tiêu diệt (dịch bệnh)
  • Vaccination: /ˌvæksɪˈneɪʃən/ – Tiêm chủng
  • Immunization: /ˌɪmənəˈzeɪʃən/ – Miễn dịch hóa

6 Câu có chứa từ “Bệnh sởi” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. Measles is a highly contagious viral infection that primarily spreads through respiratory droplets.
-> Bệnh sởi là một nhiễm trùng virut lây nhiễm cao chủ yếu qua giọt nước bạch hơi.

2. Infants are particularly vulnerable to measles, and vaccination is recommended at an early age.
-> Trẻ sơ sinh đặc biệt dễ bị tổn thương bởi bệnh sởi, và việc tiêm chủng được khuyến khích từ khi còn rất nhỏ.

3. A rash, fever, cough, and runny nose are common symptoms of measles.
-> Ban đỏ, sốt, ho và sổ mũi là những triệu chứng phổ biến của bệnh sởi.

4. Measles is preventable through vaccination, which provides immunity against the virus.
-> Bệnh sởi có thể được phòng ngừa thông qua việc tiêm chủng, cung cấp miễn dịch chống lại vi rút.

5. Outbreaks of measles can occur in communities with low vaccination coverage.
-> Các đợt bùng phát của bệnh sởi có thể xảy ra trong cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

6. Isolation and quarantine measures are implemented to contain the spread of measles during an outbreak.
-> Các biện pháp cách ly và cách ly đối với người nhiễm bệnh được thực hiện để kiểm soát sự lây lan của bệnh sởi trong đợt bùng phát.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Bệnh sởi” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM