Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh quai bị tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

Bệnh quai bị tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

“Bệnh quai bị” trong tiếng Anh được gọi là Mumps.
Đây là một bệnh truyền nhiễm do virus, thường gây sưng tuyến nước bọt tai và mặt. Vắc xin MMR là biện pháp phòng ngừa chủ yếu.
Phiên âm cách đọc Mumps /mʌmps/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Bệnh quai bị”

  • Parotitis: /ˌpærəˈtaɪtɪs/ – Viêm tuyến nước bọt tai
  • Salivary glands: /ˈsælɪˌveri ɡlændz/ – Tuyến nước bọt
  • Swelling: /ˈswɛlɪŋ/ – Sưng
  • Painful swallowing: /ˈpeɪnfl ˈswɒloʊɪŋ/ – Đau khi nuốt
  • Fever: /ˈfiːvər/ – Sốt
  • Contagious: /kənˈteɪdʒəs/ – Lây nhiễm
  • Saliva: /səˈlaɪvə/ – Nước bọt
  • Salivary duct: /ˈsælɪˌveri dʌkt/ – Ống dẫn nước bọt
  • Earache: /ˈɪrˌeɪk/ – Đau tai
  • Fluids: /fluːɪdz/ – Chất lỏng

6 Câu có chứa từ “Bệnh quai bị” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. Mumps is a contagious viral infection that commonly affects the salivary glands.
-> Bệnh quai bị là một bệnh nhiễm trùng virus lây nhiễm phổ biến ảnh hưởng đến tuyến nước bọt.

2. Swelling and pain in the salivary glands are typical symptoms of mumps.
-> Sưng và đau ở tuyến nước bọt là những triệu chứng điển hình của bệnh quai bị.

3. Mumps is transmitted through respiratory droplets and is highly contagious.
-> Bệnh quai bị được truyền qua giọt nước bạch hơi và rất lây nhiễm.

4. Complications such as meningitis can arise from mumps infection.
-> Những biến chứng như viêm não có thể phát sinh từ nhiễm trùng bệnh quai bị.

5. Quarantine measures are implemented to prevent the spread of mumps during outbreaks.
-> Biện pháp cách ly được thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của bệnh quai bị trong các đợt bùng phát.

6. The MMR vaccine provides immunity against mumps, along with measles and rubella.
-> Vắc xin MMR cung cấp miễn dịch chống lại bệnh quai bị, cùng với sởi và rubella.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Bệnh quai bị” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM