Home Chưa phân loại Bệnh Nhiệt Đới Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chuẩn Nhất

Bệnh Nhiệt Đới Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chuẩn Nhất

Trong Tiếng Anh, Bệnh nhiệt đới được gọi là Tropical disease, có phiên âm cách đọc là /ˈtrɒp.ɪ.kəl dɪˈziːz/ (UK); /ˈtrɑː.pɪ.kəl dɪˈziːz/ (US).

Bệnh nhiệt đới “Tropical disease” là các loại bệnh lý hoặc tình trạng y tế phổ biến tại các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Những bệnh nhiệt đới thường xuất hiện và phổ biến hơn ở những khu vực có khí hậu nhiệt đới, nơi có sự hiện diện của các loại vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, và điều kiện môi trường khác đặc biệt.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “bệnh nhiệt đới” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Vector-Borne Disease: Bệnh lây truyền qua Vector
 2. Malaria: Sốt rét
 3. Dengue Fever: Sốt dengue)
 4. Yellow Fever: Sốt vàng
 5. Chikungunya: Bệnh Chikungunya)
 6. Zika Virus: Vi rút Zika)
 7. Schistosomiasis: Bệnh sán máu)
 8. Filariasis: Bệnh sán lá gan)
 9. Tuberculosis: Bệnh lao
 10. Cholera: Bệnh Taifô

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Tropical disease” với nghĩa là “bệnh nhiệt đới” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Tropical diseases are prevalent in regions with warm climates and high humidity.
  => Bệnh nhiệt đới phổ biến ở những khu vực có khí hậu ấm và độ ẩm cao.
 2. Travelers to tropical regions should take precautions to prevent tropical diseases like malaria.
  => Du khách đến các vùng nhiệt đới nên có biện pháp phòng ngừa để ngăn ngừa các bệnh nhiệt đới như sốt rét.
 3. Medical researchers are working to develop vaccines for various tropical diseases.
  => Các nhà nghiên cứu y tế đang nỗ lực phát triển vaccine cho nhiều loại bệnh nhiệt đới.
 4. Dengue fever is a common tropical disease transmitted by mosquitoes.
  => Sốt dengue là một loại bệnh nhiệt đới phổ biến được truyền qua muỗi.
 5. Public health initiatives aim to control the spread of tropical diseases in affected regions.
  => Những chương trình khám sức khỏe cộng đồng nhằm kiểm soát sự lây lan của các bệnh nhiệt đới trong các khu vực bị ảnh hưởng.
 6. The World Health Organization (WHO) plays a crucial role in addressing tropical diseases globally.
  => Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các bệnh nhiệt đới trên toàn cầu.
 7. Leishmaniasis is a tropical disease caused by parasites of the Leishmania genus.
  => Leishmania là một bệnh nhiệt đới do ký sinh trùng thuộc chi Leishmania gây ra.
 8. Efforts to eliminate tropical diseases often involve vector control and community education.
  => Những nỗ lực loại trừ các bệnh nhiệt đới thường liên quan đến việc kiểm soát vector và giáo dục cộng đồng.
 9. Researchers are studying the impact of climate change on the prevalence of tropical diseases.
  => Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sự phổ biến của các bệnh nhiệt đới.
 10. Tropical diseases pose significant challenges to public health in regions with warm climates, necessitating effective prevention and control measures.
  => Các bệnh nhiệt đới đặt ra những thách thức đáng kể đối với y tế cộng đồng ở những khu vực có khí hậu ấm, đòi hỏi các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM