Home Chưa phân loại Bệnh Máu Trắng Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

Bệnh Máu Trắng Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

Trong Tiếng Anh, Bệnh máu trắng được gọi là Leukemia, có phiên âm cách đọc là /luːˈkiː.mi.ə/.

Bệnh máu trắng “Leukemia” là một dạng ung thư xuất phát từ các tế bào máu trắng (tế bào bạch cầu). Khi mắc bệnh máu trắng, các tế bào này trở nên bất thường và không kiểm soát được, lẫn vào máu và có thể lan ra các bộ phận khác của cơ thể.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “bệnh máu trắng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Leukemia: Ung thư máu trắng
 2. White Blood Cells: Tế bào máu trắng
 3. Blood Cancer: Ung thư máu
 4. Hematologic Cancer: Ung thư huyết học
 5. Bone Marrow: Tủy xương
 6. Lymphocytes: Tế bào lympho
 7. Myeloid Cells: Tế bào myeloid
 8. Acute Leukemia: Ung thư máu trắng cấp tính
 9. Chronic Leukemia: Ung thư máu trắng mãn tính
 10. Leukemia Cells: Tế bào ung thư máu trắng

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Leukemia” với nghĩa là “bệnh máu trắng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Leukemia is a type of cancer that affects the blood and bone marrow.
  => Bệnh máu trắng là một loại ung thư ảnh hưởng đến máu và tủy xương.
 2. The symptoms of leukemia may include fatigue, frequent infections, and unexplained weight loss.
  => Các triệu chứng của bệnh máu trắng có thể bao gồm mệt mỏi, nhiễm trùng thường xuyên và giảm cân không rõ nguyên nhân.
 3. Treatment for leukemia often involves chemotherapy and stem cell transplantation.
  => Điều trị bệnh máu trắng thường liên quan đến hóa trị và ghép tế bào gốc.
 4. Leukemia can affect both children and adults, and there are different subtypes of the disease.
  => Bệnh máu trắng có thể ảnh hưởng đến cả trẻ em và người lớn và có nhiều loại bệnh khác nhau.
 5. Early diagnosis of leukemia is crucial for successful treatment and better outcomes.
  => Chẩn đoán sớm bệnh máu trắng là rất quan trọng để điều trị thành công và kết quả tốt hơn.
 6. Supportive care, such as blood transfusions, is often needed to manage the complications of leukemia.
  => Chăm sóc hỗ trợ, như truyền máu, thường cần thiết để quản lý các biến chứng của bệnh máu trắng.
 7. Patients with leukemia may undergo regular monitoring and follow-up appointments to assess their response to treatment.
  => Bệnh nhân bị bệnh máu trắng có thể phải được kiểm tra định kỳ và tham gia các cuộc hẹn theo dõi để đánh giá phản ứng của họ đối với điều trị.
 8. Living with leukemia requires a multidisciplinary approach, involving oncologists, hematologists, and supportive care teams.
  => Sống với bệnh máu trắng đòi hỏi một phương pháp đa chuyên ngành, liên quan đến bác sĩ ung thư, bác sĩ huyết học, và đội ngũ chăm sóc hỗ trợ.
 9. Educating patients and their families about leukemia and its treatment options is an essential part of care.
  => Giáo dục bệnh nhân và gia đình họ về bệnh máu trắng và các lựa chọn điều trị là một phần thiết yếu của quá trình chăm sóc.
 10. Research continues to explore new and innovative therapies for leukemia, aiming to improve survival rates and quality of life.
  => Nghiên cứu tiếp tục khám phá các phương pháp điều trị mới và sáng tạo cho bệnh máu trắng, với mục tiêu cải thiện tỉ lệ sống sót và chất lượng cuộc sống.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM