Home Chưa phân loại Bệnh Máu Khó Đông Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn

Bệnh Máu Khó Đông Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn

Trong Tiếng Anh, Bệnh máu khó đông được gọi là Hemophilia, có phiên âm cách đọc là /ˌhiː.məˈfɪl.i.ə/.

Bệnh máu khó đông “Hemophilia” là một loại bệnh di truyền ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Bệnh máu khó đông có thể dẫn đến việc chảy máu kéo dài sau khi bị thương, đau và sưng ở các khớp và thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được kiểm soát đúng cách.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “bệnh máu khó đông” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Hemophilia: Bệnh máu khó đông
 2. Blood Clotting Disorder: Rối loạn đông máu
 3. Clotting Factor: Yếu tố đông máu
 4. Bleeding: Chảy máu
 5. Coagulation: Đông máu
 6. Factor VIII Deficiency: Thiếu hụt yếu tố VIII
 7. Hemorrhage: Chảy máu không kiểm soát
 8. Joint Swelling: Sưng khớp
 9. Inherited Disorder: Rối loạn di truyền
 10. Hematology: Huyết học (ngành y học nghiên cứu về máu)

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Hemophilia” với nghĩa là “bệnh máu khó đông” và dịch sang tiếng Việt:

 1. He was diagnosed with hemophilia at a young age.
  => Anh ta được chẩn đoán mắc bệnh máu khó đông từ khi còn nhỏ.
 2. Hemophilia is a genetic disorder that affects blood clotting.
  => Bệnh máu khó đông là một bệnh di truyền ảnh hưởng đến quá trình đông máu.
 3. People with hemophilia may experience prolonged bleeding after injuries.
  => Người mắc bệnh máu khó đông có thể gặp phải chảy máu kéo dài sau khi bị thương.
 4. Treatment for hemophilia often involves clotting factor replacement therapy.
  => Điều trị cho bệnh máu khó đông thường liên quan đến phương pháp thay thế yếu tố đông máu.
 5. Individuals with hemophilia need to be cautious to avoid injuries that can lead to bleeding.
  => Những người mắc bệnh máu khó đông cần phải cẩn trọng để tránh những vết thương có thể gây chảy máu.
 6. Hemophilia can result in joint problems due to recurrent bleeding in the joints.
  => Bệnh máu khó đông có thể dẫn đến vấn đề khớp do chảy máu tái phát trong khớp.
 7. Regular monitoring of clotting factor levels is crucial for managing hemophilia.
  => Theo dõi định kỳ mức độ yếu tố đông máu là quan trọng để điều trị bệnh máu khó đông.
 8. Parents of children with hemophilia often undergo genetic counseling.
  => Cha mẹ của trẻ mắc bệnh máu khó đông thường được tư vấn di truyền.
 9. Hemophilia is more common in males, as the gene is located on the X chromosome.
  => Bệnh máu khó đông phổ biến hơn ở nam giới, vì gen nằm trên nhiễm X.
 10. Living with hemophilia requires careful management of daily activities to prevent bleeding episodes.
  => Sống chung với bệnh máu khó đông đòi hỏi phải quản lý cẩn thận các hoạt động hàng ngày để ngăn ngừa các đợt chảy máu.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM