Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh mạch vành tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Bệnh mạch vành tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Bệnh mạch vành trong tiếng anh có nghĩa là Coronary artery disease.
Đây là tình trạng khi các động mạch cung cấp máu cho cơ tim bị hạn chế hoặc tắc nghẽn. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề như đau ngực và cơn đau tim.
Phiên âm cách đọc Coronary artery disease /ˈkɒrəˌnɛri ˈɑrtəri dɪˈziːz/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Bệnh mạch vành”

  • Coronary arteries: /ˈkɒrənəri ˈɑrtəriz/ – Động mạch vành
  • Atherosclerosis: /ˌæθəroʊskləˈroʊsɪs/ – Mạch vành xơ cứng
  • Angina: /ˈændʒɪnə/ – Đau thắt ngực
  • Myocardial infarction: /ˌmaɪəˈkɑrdiəl ɪnˈfɑrkʃən/ – Nhồi máu cơ tim
  • Cardiac catheterization: /ˈkɑrdiæk kæθərɪˈzeɪʃən/ – Điều trị mạch vành bằng cách đưa ống vào tim
  • Stent: /stɛnt/ – Ống mở rộng đặt trong động mạch vành
  • Bypass surgery: /ˈbaɪˌpæs ˈsɜrʤəri/ – Phẫu thuật mổ đường mạch vành
  • Cholesterol: /kəˈlɛstərɑl/ – Cholesterol
  • Hypertension: /haɪˈpɜrtɛnʃən/ – Tăng huyết áp
  • Risk factors: /rɪsk ˈfæktərz/ – Yếu tố rủi ro

 

6 Câu có chứa từ “Bệnh mạch vành” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. Atherosclerosis is the primary cause of coronary artery disease, leading to the accumulation of fatty deposits on the artery walls.
-> Mạch vành xơ cứng là nguyên nhân chính gây bệnh mạch vành, dẫn đến sự tích tụ mảng béo trên thành động mạch.

2. People with coronary artery disease may experience chest pain or discomfort, especially during physical exertion.
-> Người mắc bệnh mạch vành có thể trải qua đau hoặc khó chịu ở ngực, đặc biệt là khi hoạt động vận động.

3. Treatment options for coronary artery disease include medication, lifestyle changes, and, in severe cases, surgical procedures.
-> Các phương pháp điều trị cho bệnh mạch vành bao gồm thuốc, thay đổi lối sống và, trong các trường hợp nặng, các phương pháp phẫu thuật.

4. Regular exercise and a heart-healthy diet are essential for managing and preventing coronary artery disease.
-> Việc tập thể dục đều đặn và chế độ ăn lành mạnh cho tim là quan trọng để quản lý
và ngăn chặn bệnh mạch vành.

5. If left untreated, coronary artery disease can lead to serious complications, including heart attacks and heart failure.
-> Nếu không được điều trị, bệnh mạch vành có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm cả cơn đau tim và suy tim.

6. Early detection of coronary artery disease allows for timely intervention and better outcomes for patients.
-> Phát hiện sớm bệnh mạch vành cho phép can thiệp kịp thời và kết quả tốt hơn cho bệnh nhân.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Bệnh mạch vành” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM