Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh lý tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Bệnh lý tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “bệnh lý” được định nghĩa là “Pathology”.
Bệnh lý là một khái niệm trong y học để chỉ các biến đổi từ trạng thái bình thường của cơ thể hay tâm trạng bệnh tật.
Phiên âm cách đọc: Pathology/pəˈθɒl.ə.dʒi/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến bệnh lý.

 • Illness  /ˈɪlnəs/: Bệnh tình.
 • Infection  /ɪnˈfɛkʃən/: Nhiễm trùng.
 • Symptom  /ˈsɪmptəm/: Triệu chứng.
 • Diagnosis /ˌdaɪəɡˈnoʊsɪs/: Chẩn đoán.
 • Treatment /ˈtriːtmənt/: Điều trị.
 • Medication /ˌmɛdɪˈkeɪʃən/: Thuốc.
 • Prevention /prɪˈvɛnʃən/: Phòng ngừa.
 • Epidemic /ˌɛpɪˈdɛmɪk/: Đại dịch.
 • Contagious /kənˈteɪdʒəs/: Lây truyền.
 • Virus /ˈvaɪrəs/: Vi rút.
 • Immunity /ɪˈmjuːnəti/: Miễn dịch.

4 Câu có chứa từ Pathology trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. Pathology is the study of diseases and their effects on the body.
  Bệnh lý là việc nghiên cứu về các bệnh và ảnh hưởng của chúng đối với cơ thể.
 2. Pathology reports play a crucial role in diagnosing medical conditions.
  →Báo cáo bệnh lý đóng vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán các tình trạng y tế.
 3. Understanding pathology is essential for advancements in medical research and treatment.
  →Hiểu biết về bệnh lý là quan trọng để tiến bộ trong nghiên cứu y học và điều trị.
 4. Medical students often take courses in pathology to deepen their .
  →Sinh viên y khoa thường tham gia các khóa học về bệnh lý để nâng cao hiểu biết về các bệnh.

Trên đây là bài viết của mình về bệnh lý (Pathology) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ bệnh lý trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM