Home Học tiếng Anh Bệnh Loãng Xương Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Bệnh Loãng Xương Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Trong Tiếng Anh, Bệnh loãng xương được gọi là Osteoporosis, có phiên âm cách đọc là /ˌɒs.ti.əʊ.pəˈrəʊ.sɪs/ (UK); /ˌɑː.sti.oʊ.pəˈroʊ.sɪs/ (US).

Bệnh loãng xương “Osteoporosis” là một tình trạng y tế nơi xương trở nên mỏng và yếu, tăng nguy cơ gãy xương. Bệnh loãng xương thường xảy ra khi lượng xơ canxi và khoáng chất trong xương giảm đi, làm cho chúng trở nên mỏng và dễ gãy.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “bệnh loãng xương” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Osteoporotic fractures: Gãy xương do bệnh loãng xương
 2. Bone density: Mật độ xương
 3. Osteoporosis risk factors: Những yếu tố nguy cơ của bệnh loãng xương
 4. Bone health: Sức khỏe xương
 5. Osteoporosis prevention: Phòng ngừa bệnh loãng xương
 6. Calcium supplementation: Bổ sung canxi
 7. Osteoporosis screening: Kiểm tra bệnh loãng xương
 8. Fracture prevention: Phòng ngừa gãy xương
 9. Osteoporosis medications: Thuốc điều trị bệnh loãng xương
 10. Vertebral fractures: Gãy xương cột sống

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Osteoporosis” với nghĩa là “bệnh loãng xương” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Osteoporosis is a common condition in older adults, characterized by weakened and fragile bones.
  => Bệnh loãng xương là một tình trạng phổ biến ở người lớn tuổi, đặc trưng bởi xương yếu và dễ gãy.
 2. Postmenopausal women are at an increased risk of developing osteoporosis due to hormonal changes.
  => Phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ tăng về mặt phát triển bệnh loãng xương do biến đổi hormone.
 3. Bone density tests are essential for early detection and diagnosis of osteoporosis.
  => Kiểm tra mật độ xương là quan trọng để phát hiện và chẩn đoán sớm bệnh loãng xương.
 4. Calcium and vitamin D supplementation is often recommended to prevent osteoporosis.
  => Việc bổ sung canxi và vitamin D thường được khuyến khích để ngăn chặn bệnh loãng xương.
 5. Weight-bearing exercises, such as walking or lifting weights, help maintain bone density and prevent osteoporosis.
  => Các bài tập chịu lực như đi bộ hoặc nâng tạ giúp duy trì mật độ xương và ngăn chặn bệnh loãng xương.
 6. Osteoporosis can lead to an increased risk of fractures, especially in the hip, spine, and wrist.
  => Bệnh loãng xương có thể dẫn đến nguy cơ tăng về mặt gãy xương, đặc biệt là ở hông, cột sống và cổ tay.
 7. Screening for osteoporosis is crucial for individuals with risk factors, such as family history or certain medical conditions.
  => Kiểm tra bệnh loãng xương là quan trọng đối với những người có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình hoặc một số điều kiện y tế cụ thể.
 8. Doctors may prescribe medications to slow down bone loss and improve bone density in individuals with osteoporosis.
  => Bác sĩ có thể kê đơn thuốc để làm chậm quá trình mất xương và cải thiện mật độ xương ở những người mắc bệnh loãng xương.
 9. A diet rich in calcium, vitamin D, and other nutrients is essential for maintaining bone health and preventing osteoporosis.
  => Chế độ dinh dưỡng giàu canxi, vitamin D và các chất dinh dưỡng khác quan trọng để duy trì sức khỏe xương và ngăn chặn bệnh loãng xương.
 10. Regular exercise, particularly activities that promote balance and flexibility, can contribute to reducing the risk of osteoporosis.
  => Tập thể dục đều đặn, đặc biệt là các hoạt động thúc đẩy sự cân bằng và linh hoạt, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM