Home Chưa phân loại Bệnh lậu tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Bệnh lậu tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Bệnh lậu” có nghĩa là gonorrhoea với phiên âm Anh – Anh /ˌɡɒnəˈrɪə/ và Anh – Mỹ /ˌɡɑːnəˈriːə/

Ngoài ra, còn có từ Blennorrhagia khi nói về bệnh lậu.

Một số từ liên quan đến “Bệnh lậu”

  • Neisseria gonorrhoeae – /naɪˈsɪəriə ˌɡɒnəˈriːiː/: Vi khuẩn gây bệnh lậu.
  • STI (Sexually Transmitted Infection) – /ˈɛs ti ˌaɪ/ (viết tắt): Bệnh lây truyền qua đường tình dục
  • Urethra – /jʊˈriːθrə/: Ống tiểu đường
  • Symptoms – /ˈsɪmptəmz/: Triệu chứng, các dấu hiệu của bệnh lậu có thể bao gồm đau khi đi tiểu, đau rát, và xuất tiện.
  • Transmission – /trænzˈmɪʃən/: Sự truyền nhiễm
  • Antibiotic Resistance – /ˌæntiˈbaɪɒtɪk rɪˈzɪstəns/: Sự kháng thuốc
  • Screening – /ˈskriːnɪŋ/: Sàng lọc, quá trình kiểm tra để phát hiện bệnh lậu ở những người không có triệu chứng.
  • Genitalia – /ˌdʒɛnɪˈteɪliə/: Cơ quan sinh dục, nơi mà bệnh lậu có thể gây ra tổn thương.
  • Complications – /ˌkɒmplɪˈkeɪʃənz/: Biến chứng

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bệnh lậu” và dịch nghĩa

1. Gonorrhoea is a sexually transmitted infection caused by the bacterium Neisseria gonorrhoeae.

=> Bệnh lậu là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra.

2. If left untreated, gonorrhoea can lead to serious health complications.

=> Nếu không được điều trị, bệnh lậu có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

3. Gonorrhoea is one of the most common sexually transmitted infections worldwide.

=> Bệnh lậu là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên toàn thế giới.

4. Using condoms consistently can help prevent the transmission of gonorrhoea.

=> Việc sử dụng bao cao su một cách liên tục có thể giúp ngăn chặn sự truyền nhiễm của bệnh lậu.

5. Gonorrhoea can affect both men and women and may cause various symptoms.

=> Bệnh lậu có thể ảnh hưởng đến cả nam và nữ và có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau.

6. Early detection and treatment of gonorrhoea are crucial to prevent complications.

=> Phát hiện và điều trị sớm bệnh lậu là quan trọng để ngăn chặn các biến chứng.

7. If you suspect you have gonorrhoea, it’s important to seek medical attention promptly.

=> Nếu bạn nghi ngờ mình bị bệnh lậu, quan trọng là phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

8. Gonorrhoea is commonly transmitted through unprotected sexual intercourse.

=> Bệnh lậu thường được truyền qua quan hệ tình dục không an toàn.

9. Pregnant women with gonorrhoea can pass the infection to their newborns during childbirth.

=> Phụ nữ mang thai mắc bệnh lậu có thể truyền nhiễm cho trẻ sơ sinh của họ trong quá trình sinh nở.

10. Public health campaigns aim to raise awareness about the risks and prevention of gonorrhoea.

=> Các chiến dịch sức khỏe cộng đồng nhằm tăng cường nhận thức về nguy cơ và phòng ngừa bệnh lậu.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.