Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh hô hấp tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Bệnh hô hấp tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “Bệnh hô hấp” được định nghĩa là “Respiratory disease ”.
Bệnh hô hấp là một thuật ngữ chung để chỉ các bệnh ảnh hưởng đến hệ hô hấp (mũi, họng, thanh quản, khí quản, phổi và đường hô hấp nhỏ).
Phiên âm cách đọc: Respiratory disease.
– Theo UK:  / rɪˈspɪr.ə.tər.i  dɪˌziːz/
– Theo US: /ˈres.pə.rə.tɔːr.i dɪˌziːz/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến bệnh hô hấp.

 • Lung [lʌŋ]: Phổi
 • Bronchial Tubes: Ống phế quản
 • Trachea [ˈtreɪkiə]: Ống khí
 • Pharynx [ˈfærɪŋks]: Họng
 • Larynx [ˈlærɪŋks]: Thanh quản
 • Breathing [ˈbriːðɪŋ]: Hơi thở
 • Cough [kɒf]: Ho
 • Sneeze [sniːz]: Hắt hơi
 • Wheezing [ˈwiːzɪŋ]: Sổ mũi
 • Shortness of Breath: Khó thở
 • Chest Pain: Đau ngực
 • Phlegm [flɛm]: Đờm
 • Pneumonia [njuːˈmoʊniə]: Viêm phổi
 • Bronchitis [brɒŋˈkaɪtɪs]: Viêm phế quản
 • Asthma [ˈæzmə]: Hen suyễn
 • Influenza [ˌɪnflʊˈɛnzə]: Cảm cúm
 • Respiratory Infection: Nhiễm trùng đường hô hấp

5 Câu có chứa cụm từ respiratory disease  trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. The patient needs to quit smoking to reduce their risk of respiratory diseases.
  → Bệnh nhân cần bỏ hút thuốc để giảm nguy cơ mắc bệnh hô hấp.
 2. The doctor recommended regular exercise to improve lung function and reduce the risk of respiratory disease.
  → Bác sĩ khuyến khích việc tập thể dục đều đặn để cải thiện chức năng phổi và giảm nguy cơ mắc các bệnh hô hấp.
 3. Early detection and treatment are essential for managing respiratory diseases effectively.
  → Việc phát hiện sớm và điều trị là quan trọng để quản lý hiệu quả các bệnh hô hấp.
 4. The government has implemented measures to reduce environmental factors contributing to respiratory diseases.
  → Chính phủ đã triển khai các biện pháp để giảm yếu tố môi trường góp phần vào các bệnh hô hấp.
 5. The doctor prescribed antibiotics for the patient’s respiratory disease.
  → Bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh cho bệnh nhân mắc bệnh hô hấp.

Trên đây là bài viết của mình về bệnh hô hấp (Respiratory disease) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cụm từ bệnh hô hấp  trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM