Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh ghẻ tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Bệnh ghẻ tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “bệnh ghẻ” được định nghĩa là “Scabies”.
Bệnh ghẻ là bệnh truyền nhiễm, do loài ký sinh trùng bắt buộc là cái ghẻ xâm nhập ở lớp thượng bì gây ra.
Phiên âm cách đọc: Scabies/ˈskeɪ.biːz/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến bệnh ghẻ.

 • Infestation /ˌɪn.fɛˈsteɪ.ʃən/: Sự nhiễm ký sinh trùng
 • Burrow /ˈbɜroʊ/: Hốc, hang
 • Papules /ˈpæpjulz/: Đốm đỏ
 • Contagious /kənˈteɪdʒəs/: Dễ lây lan
 • Topical cream: Kem bôi
 • Quarantine /ˈkwɔrənˌtin/: Cách lý
 • Pruritus /prʊˈraɪ.təs/: Ngứa
 • Rash /ræʃ/: Phát ban

5 Câu có chứa từ Scabies trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. This patient is showing symptoms consistent with scabies.
  →Bệnh nhân này đang có các triệu chứng nhất quán với bệnh ghẻ.
 2. The doctor prescribed a topical cream to treat the scabies infestation.
  →Bác sĩ đã kê một loại kem chống ghẻ để điều trị sự nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
 3. Scabies is a highly contagious skin condition caused by mites.
  Bệnh ghẻ là một tình trạng da dễ lây truyền cao gây ra bởi ve.
 4. If you suspect scabies, it’s crucial to seek medical attention promptly.
  →Nếu bạn nghi ngờ có bệnh ghẻ, quan trọng là phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.
 5. It’s important to educate people about proper hygiene to reduce the risk of scabies.
  →Quan trọng là phải giáo dục mọi người về vệ sinh đúng cách để giảm nguy cơ mắc bệnh ghẻ.

Trên đây là bài viết của mình về bệnh ghẻ (Scabies) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ bệnh ghẻ trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM