Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh dịch tiếng anh là gì

Bệnh dịch tiếng anh là gì

Bệnh dịch tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “epidemic”.

Đây là từ mô tả sự lan truyền nhanh chóng của một bệnh trên diện rộng trong một cộng đồng hoặc khu vực cụ thể.
Từ “epidemic” có thể được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /ˌɛpɪˈdɛmɪk/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /ˌɛpɪˈdɛmɪk/

Bệnh dịch tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “bệnh dịch”:

 • Pandemic (Dịch toàn cầu): Sự lây lan của một bệnh trên diện rộng, thường là trên toàn thế giới.
 • Contagious (Lây nhiễm): Có khả năng truyền nhiễm từ người này sang người khác.
 • Quarantine (Cách ly): Hành động tách riêng một người hoặc một nhóm người đã tiếp xúc với bệnh dịch để ngăn chặn sự lây lan.
 • Isolation (Cô lập): Hành động cách ly một người bệnh hoặc nhiễm bệnh để ngăn chặn sự lây lan.
 • Epidemiologist (Nhà dịch tễ học): Người nghiên cứu về sự lây lan của các bệnh trên cấp độ dân số.
 • Transmission (Truyền nhiễm): Quá trình chuyển giao của vi khuẩn, virus hoặc bệnh từ một người sang người khác.
 • Vaccine (Vắc xin): Chất liệu được sử dụng để kích thích hệ thống miễn dịch và ngăn chặn sự phát triển của bệnh.
 • Public Health (Y tế cộng đồng): Các biện pháp và nỗ lực nhằm cải thiện sức khỏe của cộng đồng.
 • Epidemic Curve (Đồ thị dịch tễ học): Biểu đồ thống kê sự thay đổi theo thời gian của số lượng ca bệnh trong một cộng đồng.
 • Social Distancing (Giãn cách xã hội): Biện pháp giữ khoảng cách giữa người với người nhằm giảm tiếp xúc và nguy cơ lây nhiễm.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “bệnh dịch” trong tiếng Anh và được dịch ra tiếng Việt:

 1. The global community faces the ongoing challenge of managing infectious diseases, with recent examples including outbreaks of influenza,Ebola, and the COVID-19 pandemic. Cộng đồng toàn cầu đối mặt với thách thức liên tục trong việc quản lý các bệnh truyền nhiễm, với các ví dụ gần đây bao gồm các đợt bùng phát của cúm, Ebola và đại dịch COVID-19.
 2. Public health measures play a crucial role in controlling the spread of infectious diseases, involving practices such as vaccination, quarantine, and public awareness campaigns. Các biện pháp y tế cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm, bao gồm các thực hành như tiêm phòng, cách ly và các chiến dịch tăng cường nhận thức cộng đồng.
 3. Global cooperation is essential in addressing pandemics, as infectious diseases recognize no borders, requiring collaborative efforts in research, surveillance, and the development of effective treatments. Sự hợp tác toàn cầu là rất quan trọng trong việc đối mặt với đại dịch, vì các bệnh truyền nhiễm không biết đến ranh giới, đòi hỏi sự cộng tác trong nghiên cứu, giám sát và phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả.
 4. Healthcare systems must be resilient and adaptable to respond effectively to emerging infectious diseases, with the ability to mobilize resources, implement rapid response strategies, and coordinate international efforts. Hệ thống chăm sóc sức khỏe phải có tính chống chọi và sự thích ứng để phản ứng hiệu quả đối với các bệnh truyền nhiễm mới nổi, với khả năng triển khai nguồn lực, thực hiện chiến lược phản ứng nhanh và phối hợp nỗ lực quốc tế.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM