Home Chưa phân loại Bệnh Bạch Biến Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn

Bệnh Bạch Biến Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn

Trong Tiếng Anh, Bệnh bạch biến được gọi là Vitiligo, có phiên âm cách đọc là /ˌvɪt.ɪˈlaɪ.ɡəʊ/ (UK); /ˌvɪt̬.ɪˈlaɪ.ɡoʊ/ (US).

Bệnh bạch biến “Vitiligo” là một tình trạng da khi mà mất màu pigment (melanin) dẫn đến sự xuất hiện các vùng da trắng không màu. Bệnh bạch biến không gây đau đớn hoặc nguy hiểm cho sức khỏe nhưng nó có thể tạo ra những vùng da mất màu rõ ràng.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “bệnh bạch biến” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Depigmentation: Mất màu sắc
 2. Melanin: Màu sắc (chất sắc tố da)
 3. Pigment cells: Tế bào sắc tố
 4. Skin disorder: Rối loạn da
 5. Autoimmune condition: Tình trạng tự miễn
 6. Hypopigmentation: Sự giảm màu sắc
 7. Dermatologist: Bác sĩ da liễu
 8. Topical steroids: Thuốc ngoại tiêu hóa
 9. UV therapy: Điều trị tia cực tím
 10. Camouflage makeup: Trang điểm che điểm

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Vitiligo” với nghĩa là “bệnh bạch biến” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Vitiligo is a skin condition characterized by the loss of pigment in certain areas, resulting in white patches.
  => Bệnh bạch biến là một tình trạng da đặc trưng bởi việc mất sắc tố ở một số khu vực, tạo ra các vùng trắng.
 2. The exact cause of vitiligo is not fully understood, but it is believed to involve a combination of genetic and autoimmune factors.
  => Nguyên nhân chính xác của bệnh bạch biến vẫn chưa được hiểu đầy đủ, nhưng được cho là liên quan đến sự kết hợp giữa yếu tố di truyền và tự miễn.
 3. Individuals with vitiligo may experience emotional distress due to the visible changes in their skin.
  => Những người mắc bệnh bạch biến có thể trải qua tâm lý căng thẳng do sự thay đổi rõ ràng trên da.
 4. Treatment options for vitiligo include topical steroids, UV therapy, and camouflage makeup to conceal depigmented areas.
  => Các lựa chọn điều trị bệnh bạch biến bao gồm bôi steroid, trị liệu bằng tia cực tím và trang điểm ngụy trang để che giấu các vùng da bị mất sắc tố.
 5. Vitiligo is not contagious, and it does not cause physical pain, but it can significantly impact a person’s self-esteem.
  => Bệnh bạch biến không lây nhiễm và không gây đau đớn về mặt vật lý, nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến lòng tự trọng của người mắc.
 6. Dermatologists specialize in the diagnosis and treatment of skin disorders, including vitiligo.
  => Bác sĩ da liễu chuyên sâu trong việc chẩn đoán và điều trị các rối loạn da, bao gồm cả bệnh bạch biến.
 7. Vitiligo can affect people of all ages, races, and genders, and its severity varies from person to person.
  => Bệnh bạch biến có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi độ tuổi, dân tộc và giới tính, và mức độ nghiêm trọng của nó thay đổi từ người này sang người khác.
 8. Living with vitiligo requires a holistic approach, addressing both the physical and emotional aspects of the condition.
  => Sống với bệnh bạch biến đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, giải quyết cả các khía cạnh về mặt vật lý và tâm lý của tình trạng.
 9. Research is ongoing to better understand vitiligo and develop more effective treatments for this skin disorder.
  => Nghiên cứu đang tiếp tục để hiểu rõ hơn về bệnh bạch biến và phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả hơn cho tình trạng này.
 10. Support groups and counseling can provide valuable assistance for individuals dealing with the challenges of vitiligo.
  => Các nhóm hỗ trợ và tư vấn có thể cung cấp sự hỗ trợ quý báu cho những người đối mặt với thách thức của bệnh bạch biến.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM