Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh Alzheimer tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

Bệnh Alzheimer tiếng anh là gì và cách đọc chuẩn nhất

“Bệnh Alzheimer” trong tiếng Anh được gọi là “Alzheimer’s disease” hoặc đôi khi được viết tắt là “AD.” Bệnh Alzheimer là một loại bệnh lý thần kinh degenerative, tức là nó là một bệnh lý dẫn đến sự suy giảm từ từ của chức năng não. Đặc điểm chính của bệnh là sự giảm mất trí nhớ và suy giảm các khả năng tư duy khác, thường dẫn đến sự mất khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày. -Phiên âm và cách đọc chuẩn của từ “Alzheimer’s disease”:

 • Theo tiêu chuẩn Mỹ (US): /ˈæltsˌhaɪmərz dɪˈziːz/ hoặc /ˈæltshaɪmərz/
 • Theo tiêu chuẩn Anh (UK): /ˈɑːltsˌhaɪməz dɪˈziːz/ hoặc /ˈɔːltsˌhaɪməz

Dưới đây là một số từ vựng liên quan đến “bệnh Alzheimer” trong tiếng Anh:

 • Neurodegenerative Disease: Bệnh thoái hóa thần kinh – các bệnh lý gây tổn thương và giảm chức năng của hệ thống thần kinh.
 • Cognitive Decline: Suy giảm tư duy – sự suy giảm các chức năng như tư duy, nhận thức, và ghi nhớ.
 • Memory Loss: Mất trí nhớ – một trong những đặc điểm chính của bệnh Alzheimer.
 • Beta-Amyloid Plaques: Nang beta-amyloid – cấu trúc tụ tập trong não được liên kết với bệnh Alzheimer.
 • Neurofibrillary Tangles: Rối loạn sợi thần kinh – các cấu trúc bất thường trong tế bào thần kinh, một đặc điểm khác của bệnh Alzheimer.
 • Dementia: Mất trí – tình trạng suy giảm tổng thể của tư duy và khả năng làm các hoạt động hàng ngày.
 • Genetic Predisposition: Tiền sử gen – sự có khả năng cao mắc bệnh do yếu tố gen.
 • Caretaker: Người chăm sóc – người chăm sóc và hỗ trợ người mắc bệnh Alzheimer.
 • Diagnosis: Chẩn đoán – quá trình xác định bệnh lý dựa trên các triệu chứng và kiểm tra.
 • Progression: Tiến triển – sự phát triển và suy giảm của bệnh theo thời gian.
 • Support Group: Nhóm hỗ trợ – nhóm cộng đồng cho những người chăm sóc hoặc có người thân mắc bệnh Alzheimer.
 • Clinical Trial: Thử nghiệm lâm sàng – các nghiên cứu để kiểm tra hiệu quả của các phương pháp điều trị mới.
 • Quality of Life: Chất lượng cuộc sống – đánh giá mức độ hạnh phúc và thoải mái của người mắc bệnh trong cuộc sống hàng ngày.
 • Respite Care: Chăm sóc giãn cách – dịch vụ chăm sóc tạm thời để giúp giảm áp lực cho người chăm sóc chính.

Dưới đây là 5 câu ví dụ chứa từ “bệnh Alzheimer” trong tiếng Anh:

 • Mary’s family noticed the first signs of Alzheimer’s disease when she began experiencing frequent memory lapses, such as forgetting familiar names and places.

→Gia đình của Mary nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của bệnh Alzheimer khi cô bắt đầu trải qua những thất thoát trí nhớ thường xuyên, như quên tên và địa điểm quen thuộc.

 • The neurologist conducted a series of tests to confirm the diagnosis of Alzheimer’s disease, evaluating Mary’s cognitive functions and memory recall.

→Bác sĩ thần kinh học đã tiến hành một loạt các kiểm tra để xác nhận chẩn đoán bệnh Alzheimer, đánh giá các chức năng nhận thức và khả năng ghi nhớ của Mary.

 • John attended a support group for caregivers, finding solace and advice from others facing the challenges of caring for a loved one with Alzheimer’s.

→John tham gia một nhóm hỗ trợ cho người chăm sóc, tìm sự an ủi và lời khuyên từ những người khác đối mặt với những thách thức của việc chăm sóc người thân mắc bệnh Alzheimer.

 • As Alzheimer’s disease progressed, Sarah’s ability to recognize her own family members diminished, leading to emotional challenges for both her and her loved ones.

→Khi bệnh Alzheimer tiến triển, khả năng nhận biết các thành viên trong gia đình của Sarah giảm bớt, dẫn đến những thách thức về mặt tâm lý cho cả cô và những người thân yêu của mình.

 • Clinical trials for new medications aimed at slowing down the progression of Alzheimer’s disease are underway, offering hope for future treatments.

→Các thử nghiệm lâm sàng cho các loại thuốc mới nhằm làm chậm lại sự tiến triển của bệnh Alzheimer đang diễn ra, mang lại hy vọng cho các phương pháp điều trị trong tương lai.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM