Home Học tiếng Anh Từ điển Bao tử tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Bao tử tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất.

Trong tiếng anh “bao tử” được định nghĩa là “Stomach”.
Bao tử là nơi chứa thức ăn sau khi nuốt qua thực quản và trước khi đi vào hệ thống ruột.
Phiên âm cách đọc: Stomach /ˈstʌm.ək/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến bao tử.

 • Gastritis /ɡæsˈtraɪtɪs/: Viêm dạ dày
 • Peptic ulcer /ˈpɛptɪk ˈʌlsər/: Loét dạ dày
 • Gastric acid: Axit dạ dày
 • Gastrointestinal tract: Hệ tiêu hóa
 • Gastric juice: Nước dạ dày
 • Digestion /daɪˈdʒɛstʃən/: Sự tiêu hóa
 • Gastroscopy: /ˌɡæstrɒˈskoʊpi/ – Nội soi dạ dày
 • Gastric carcinoma: /ˈɡæstrɪk ˌkɑːrsəˈnoʊmə/ – Ung thư dạ dày
 • Gastric lavage:  Rửa dạ dày
 • Gastric motility: /ˈɡæstrɪk moʊˈtɪləti/ – Động ruột dạ dày

4 Câu có chứa từ Stomach trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

 1. I have a pain in my stomach.
  => Tôi đau ở bao tử.
 2. She complained of an upset stomach after eating that spicy food.
  => Cô ấy than phiền về bao tử khó chịu sau khi ăn đồ cay.
 3. I can’t eat too much; my stomach is full.
  => Tôi không thể ăn quá nhiều; bao tử của tôi đầy.
 4. Stress can sometimes affect your stomach and digestion.
  =>Stress đôi khi có thể ảnh hưởng đến bao tử và quá trình tiêu hóa của bạn.

Trên đây là bài viết của mình về bao tử (Stomach) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ bao tử trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM