Báo cáo thử việc theo mẫu cho từng trường hợp khác nhau

0
2752
Báo cáo thử việc

Sau khoảng thời gian thử việc tại công ty, để trở thành nhân viên chính thức thì bạn cần phải làm mẫu báo cáo thử việc. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ mẫu báo cáo thử việc như thế nào? Cách viết ra sao cho chính xác? Bài viết hôm nay, mình sẽ tổng hợp và chia sẻ với các bạn về những thông tin trên.

Báo cáo thử việc là gì?

Báo cáo thử việc là báo cáo được người dùng sử dụng sau khi kết thúc thời gian thử việc để gửi đến cho ban lãnh đạo công ty hoặc những người có liên quan trong quá trình thử việc. Trong báo cáo thử việc, người thử việc trình bày chi tiết, toàn bộ các công việc và kết quả công việc trong quá trình làm việc.

Mẫu báo cáo thử việc cho từng trường hợp

Dưới đây, mình xin tổng hợp một vài mẫu báo cáo thử việc, bạn đọc nên tham khảo:

Mẫu báo cáo thử việc số 1

CÔNG TY ABC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC
                                                       Kính gửi: – Lãnh đạo Công ty
                                                                         – Trưởng phòng Hành chính Quản trị
Thời gian thử việc từ ngày……./……./…….đến ngày……./……./………………………………………..
Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………
Họ và tên:………………………………………………………………………………………………….
Vị trí/ Chức danh thử việc:………………………………………………………………………………
Người hướng dẫn:…………………………………………………………………………………………
Công việc được giao trong quá trình thử ……………………………………………………………..
Kết quả hoàn thành: ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Tự đánh giá, ý kiến đề nghị:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
                                                                           …, ngày…tháng…năm…
                                                                                  NGƯỜI THỬ VIỆC


Ý kiến của Người hướng dẫn trực tiếp (Nhận xét, đánh giá, đề xuất):

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của Trưởng bộ phận (Nhận xét, đánh giá, đề xuất):

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
                                                                           …, ngày…tháng…năm…
                                                                                  TRƯỞNG BỘ PHẬN

Ý kiến của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị

……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
                                                                      …, ngày…tháng…năm…
                                                                        TRƯỞNG PHÒNG HCQT

Mẫu báo cáo thử việc số 2

CÔNG TY………………………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC
                                                          Kính gửi : – Lãnh đạo Công ty
                                                                           – Trưởng phòng Hành chính Quản trị
                                                                           – ……………………..
                                                                           
Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………………………..
Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………
Chuyên ngành: …………………………………………………………………………………………..
Thời gian thử việc từ ngày ………../…………./………… đến ngày ………../………../…………
Đơn vị và vị trí thử việc: ………………………………………………………………………………..
I. Công việc được giao trong quá trình thử việc:

STT Công việc được giao Kết quả Lý do không hoàn thành (nếu có)
 1
 2
 3
 4

II. Tự đánh giá, ý kiến đề nghị:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
                                                                      …, ngày…tháng…năm…
                                                                             NGƯỜI THỬ VIỆC
Ý kiến của Người giám sát trực tiếp trong quá trình thử việc:
Những điểm làm tốt ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
Những điểm cần khắc phục ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
                                                                        …, ngày…tháng…năm…
                                                                              NGƯỜI GIÁM SÁT
Ý kiến của Trưởng bộ phận:
Những điểm làm tốt ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Những điểm cần khắc phục ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
                                                                       …, ngày…tháng…năm…
                                                                            TRƯỞNG BỘ PHẬN

Mẫu báo cáo thử việc số 3

STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Thời gian thử việc Kết quả Ghi chú
Từ ngày Đến ngày Đạt yêu cầu Không yêu cầu
 1
 2
 3
 4
 5

 

                                                                           …, ngày…tháng…năm…
           HIỆU TRƯỞNG                                          PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Hướng dẫn viết báo cáo thử việc

Dưới đây là một vài gợi ý giúp các bạn viết mẫu báo cáo thử việc hoàn chỉnh và chính xác hơn:

  • Công ty, Phòng/Ban ở góc bên trái: Ghi rõ tên Công ty, Phòng/Ban nơi người báo cáo thử việc.
  • Kính gửi: Báo cáo thử việc thường sẽ gửi cho lãnh đạo công ty, Trưởng Phòng/Ban, người quản lý trực tiếp trong thời gian thử việc.
  • Người báo cáo ghi cụ thể các thông tin cá nhân về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD hoặc CMND, ngày cấp, nơi cấp.
  • Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Ghi rõ chuyên môn, trình độ văn hóa, kỹ thuật.
  • Thời gian thử việc: Ghi cụ thể ngày tháng năm bắt đầu và kết thúc thời gian thử việc,
  • Người báo cáo ghi rõ các thông tin về Vị trí/ Chức vụ trong thời gian thử việc ở công ty. Phòng/Ban nơi thử việc và Người hướng dẫn trực tiếp trong thời gian thử việc (nếu có).

XEM THÊM: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Kết luận

Hy vọng với những mẫu báo cáo thử việc trên, sẽ giúp cho bạn đọc có thêm nguồn tham khảo trong những trường hợp cần đến nó.

5/5 - (100 bình chọn)