Báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu được dùng nhiều nhất

0
64
Báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo thành tích cá nhân là một trong những điều nhân viên quan tâm khi muốn được cấp trên khen thưởng. Thông qua điều đó, công ty sẽ có những quyết định khen thưởng đối với nhân viên có thành tích làm việ tốt. Vậy mẫu báo cáo thành tích cá nhân như thế nào?Nên viết ra sao? Hãy cùng JES tìm hiểu nhé!

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân được dùng nhiều nhất

Một trong những văn bản giúp nhân viên được cấp trên khen thưởng, phải kể đến báo cáo thành tích cá nhân. Mọi người có thể tham khảo mẫu bên dưới để biết thêm:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                      ……………., ngày….tháng….năm…

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 I- Sơ lược lý lịch:

Họ và tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam, nữ:……………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………..

Quê quán (3):….……………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác:….…………………………………………………………………………………………

Chức vụ hiện nay:………………………………………………………………………………………….

Trình độ nghiệp vụ, chuyên môn hiện nay:…………………………………………………………..

Ngày chính thức vào Đảng (hoặc ngày tham gia công tác đoàn thể):……………………………

Quá trình công tác :….……………………………………………………………………………………

Những khó khăn, thuận lợi khi tham gia công tác:………………………………………………….

II- Thành tích đạt được:

1- Tóm tắt thành tích của đơn vị :…………………………………………………………………….

2- Thành tích cá nhân đạt được :………………………………………………………………………

Quyền hạn, nhiệm vụ được đảm nhận hoặc được giao:…………………………………………….

Thành tích đạt được:……………………………………………………………………………………..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)

Lưu ý khi viết báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo thành tích cá nhân nên được trình bày chuyên nghiệp để trình lên cấp trên, người viết phải đảm bảo các nội dung sau:

 • Nội dung ngắn gọn, súc tích, nhưng phải đầy đủ thông tin
 • Tuyệt đối không sai chính tả.
 • Đúng mục đích, trọng tâm, làm nổi bật vấn đề muốn trình bày.
 • Thông tin chính xác trung thực, có số liệu, dẫn chứng cụ thể.
 • Ưu tiên sử dụng các biểu đồ, số liệu thống kê… trong báo cáo thành tích để tăng độ tin cậy với sếp.

Báo cáo thành tích cá nhân

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn

CĐGD HUYỆN………………….
CĐCS…………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị……………………………………………………………………………………………………………

I. Sơ yếu lý lịch:

Họ, tên: …………… Sinh ngày…tháng…năm…Giới tính (Nam/Nữ)

Quê quán:………………………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác:……………………………………………………………………………….

Năm tham gia công tác:…………………………………………………………………………………

Phụ trách công tác công đoàn từ năm…đã giữ chức vụ…………………………………………..

II. Thành tích tiêu biểu xuất sắc:

Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích cá nhân công đoàn:

 •  Căn cứ nhiệm vụ được giao của mỗi người, để viết báo cáo những thành tích xuất sắc trong những năm qua ứng với hình thức đề nghị khen thưởng.
 • Cần viết chi tiết, ngắn gọn và rõ ràng nhưng vẫn thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc từng làm, thành tích đạt được và có số liệu cụ thể để chứng minh.
 • Nếu bản thân có sáng kiến, đề xuất thì cần trình bày rõ việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào mong muốn tham gia thực hiện…

III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng

 • Ghi cụ thể hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua gì, cấp nào quyết định, số quyết định khen thưởng với năm đề nghị khen thưởng.
 • Nếu là cán bộ quản lý, lãnh đạo cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen.

Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật

Xác nhận của Công đoàn                                   NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

Lưu ý khi viết báo cáo thành tích cá nhân công đoàn

 • Dưới đây là một số lưu ý dành cho những ai đang có ý định viết báo cáo thành tích cá nhân công đoàn:
 • Tuân thủ các quy định về cỡ chữ, giãn dòng, căn lề, in đậm, địa danh…
 • Đối với báo cáo thành tích Công đoàn cá nhân, dòng đầu tiên sẽ ghi đơn vị quản lý – Công đoàn cấp trên, dòng thứ hai sẽ ghi cơ sở soạn thảo – Công đoàn cấp dưới.
 • Phần xác nhận chữ ký, ngoài chữ ký của người soạn thảo – người viết báo cáo cần có thêm xác nhận của Công đoàn quản lý trực tiếp.
 • Đối với mục thành tích đạt được, cần viết ngắn gọn rõ ràng, chi tiết nhưng cũng thể hiện được thành tích kèm số liệu chứng minh cụ thể
 • Đề xuất thêm những sáng kiến, ý tưởng hay trong công việc đem lại thành tích cho cá nhân cũng như Công đoàn.
 • Thông tin kê khai bắt buộc mang tính xác thực về những nội dung như: danh hiệu khen thưởng, hình thức khen thưởng, cấp khen thưởng và số quyết định khen thưởng
 • Nếu người báo cáo thành tích là cán bộ lãnh đạo, quản lý thì ngoài những thông tin nêu trên cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen.

XEM THÊM: Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo viên phổ thông mới nhất

Kết luận

Cần nắm chắc nội dung cũng như những lưu ý khi trình bày một mẫu báo cáo thành tích cá nhân để có thể nhận được những quyền lợi cho bản thân từ cấp trên.