Home Học tiếng Anh Từ điển Băng keo cá nhân tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Băng keo cá nhân tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh “băng keo cá nhân” là “Sticking-plaster

Băng keo cá nhân” hay băng dán vết thương(Tiếng Anh là sticking plaster), là một loại băng nhỏ được sử dụng cho các viết thương nhỏ và không quá nghiêm trọng để cần một băng kích thước đầy đủ.

Phiên âm cách đọc “Sticking-plaster” (noun ):

  • Theo UK:  /ˈstɪk.ɪŋˌplɑː.stər/
  • Theo US: /ˈstɪk.ɪŋˌplæs.tɚ/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Băng keo cá nhân

  • Adhesive tape /ədˈhiː.sɪv teɪp/ : Băng dính
  • Masking tape /ˈmæs.kɪŋ teɪp/ : Băng keo che phủ
  • Double-sided tape /ˈdʌb.əl.saɪd teɪp/ : Băng keo hai mặt
  • Transparent tape /trænsˈpær.ənt teɪp/ : Băng keo trong suốt
  • Duct tape /dʌkt teɪp/ : Băng keo dính chống nước
  • Painter’s tape /ˈpeɪntəz teɪp/ : Băng keo của người sơn nhà

Mẫu câu có chứa từ “Sticking-plaster” với nghĩa là “Băng keo cá nhân” được dịch ra tiếng Việt.

1.  I cut my finger while chopping vegetables, so I quickly grabbed a sticking-plaster from the first aid kit.
=> Tôi cắt ngón tay khi đang chặt rau, nên tôi nhanh chóng lấy một chiếc băng keo cá nhân từ hộp cứu.

2. After the minor accident, she applied a sticking-plaster to the small wound on her knee.
=> Sau tai nạn nhỏ, cô ấy đặt một chiếc băng keo cá nhân lên vết thương nhỏ ở đầu gối.

3. The teacher always keeps a box of sticking-plasters in the classroom in case any student gets a minor injury during activities.
=> Giáo viên luôn giữ một hộp băng keo cá nhân trong lớp học, trường hợp nếu học sinh nào đó bị thương nhỏ trong các hoạt động.

4. Don’t forget to pack sticking-plasters in your first aid kit before going on a hiking trip.
=> Đừng quên đóng gói băng keo cá nhân vào hộp cứu của bạn trước khi đi du lịch leo núi.

5. The nurse provided comfort to the child by putting a colorful sticking-plaster on his scraped elbow.
=> Y tá mang lại sự an ủi cho đứa trẻ bằng cách đặt một chiếc băng keo cá nhân đầy màu sắc lên khuỷu tay bị trầy.

Trên đây là bài viết của mình về băng keo cá nhân (Personal tape) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ băng keo cá nhân trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM