Home Học tiếng Anh Bản vẽ mặt bằng tiếng Anh là gì?

Bản vẽ mặt bằng tiếng Anh là gì?

Bản vẽ mặt bằng tiếng Anh là gì?

Một trong những từ vựng trong lĩnh vực xây dựng mà bạn nên tìm hiểu là bản vẽ mặt bằng. Từ này là hay xuất hiện trong những cuộc nói chuyện về chuyên ngành xây dựng. Hãy cùng JES tìm hiểu về cách phát âm, định nghĩa của từ này nhé.
Dưới đây là định nghĩa, cách phát âm của Bản vẽ mặt bằng trong tiếng Anh:

Tiếng Anh Phát âm
Bản vẽ mặt bằng Site plan /saɪt plæn/

Với từ Site plan thì cách phát âm Anh-Anh và phát âm Anh-Mỹ giống nhau. Hi vọng với những kiến thức mà JES cung cấp sẽ giúp bạn nâng cao được vốn từ vựng của mình.