Home Học tiếng Anh Bản thiết kế tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Bản thiết kế tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Bản thiết kế tiếng Anh là gì – 1 số ví dụ

Có phải đang muốn nâng cao vốn từ vựng về nhà ở cũng như xây dựng trong tiếng anh. Vậy thì từ bản thiết kế là một từ bạn không nên bỏ qua. Hãy cùng JES tìm hiểu tất tần tật về từ này nhé.
Đầu tiên JES cung cấp cho bạn định nghĩa, cách phát âm của từ bản thiết kể trong tiếng Anh.

Tiếng AnhPhát âm
Bản thiết kếthe design /ðə dɪˈzaɪn /

Với từ này thì phát âm Anh-Anh và Anh-Mỹ đều giống nhau.
Theo định nghĩa từ Cambridge thì the design có nghĩa là: to make or draw plans for something, or example clothes or buildings. Dịch sang tiếng Việt nghĩa là: để lập hoặc vẽ kế hoạch cho một thứ gì đó, ví dụ như quần áo hoặc tòa nhà.
Từ này được dùng như danh từ trong câu. Dưới đây là ví dụ về cách dùng của the design:

  • Have you seen the designs for the new shopping centre?

Dịch nghĩa tiếng Việt: Bạn đã xem các bản thiết kế cho trung tâm mua sắm mới chưa?
Hi vọng kiến thức mà JES cũng cấp sẽ giúp ích cho bạn.