Ban hành luật tiếng Anh là gì

0
6952
Ban hành luật tiếng Anh là gì

Ban hành luật tiếng Anh là to pass/enact a law.
Đây là hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay các tổ chức xã hội khi được Nhà nước trao quyền thực hiện theo trình tự đã được quy định chặt chẽ.
Một số từ vựng liên quan đến ban hành luật trong tiếng Anh:

 • Văn bản pháp luật (tiếng Anh là legislation)
 • Luật Dân sự (tiếng Anh là The Civil Code Law
 • Luật Hình sự Việt Nam (tiếng Anh là The Criminal Code of Vietnam)
 • Luật Lao động (tiếng Anh là The Labor Code
 • Bộ Luật Tố tụng dân sự (tiếng Anh là Code of Civil Procedure)
 • Bộ Luật Hàng hải Việt Nam (tiếng Anh là Vietnam Maritime Code)
 • Luật Thương mại (tiếng Anh là Law on Commerce of Vietnam
 • Luật Doanh nghiệp (tiếng Anh là Law on Enterprises
 • Luật Giao thông đường bộ (tiếng Anh là the Law on Road Traffic)
 • Luật Bảo vệ môi trường (tiếng Anh là Law on Environmental Protection)
 • Luật Bảo hiểm y tế (tiếng Anh là Law on Health Insurance
 • Luật Sở hữu trí tuệ (tiếng Anh là Law on Intellectual Property)
 • Luật Đầu tư (tiếng Anh là Law on Investment
 • Luật An ninh mạng (tiếng Anh là Law on Cybersecurity)
 • Luật Kinh doanh bất động sản (tiếng Anh là Law on Real estate trading)
 • Luật Cạnh tranh (tiếng Anh là The Competition Law)
 • Luật chứng khoán (tiếng Anh là Law on Securities)
5/5 - (100 bình chọn)