Home Học tiếng Anh Bài tập Tiếng Anh thì Thì tương lai hoàn thành

Bài tập Tiếng Anh thì Thì tương lai hoàn thành

Bài tập Tiếng Anh thì Thì tương lai hoàn thành

Như đã hứa với các bạn ở phần trước, thì Tương lai hoàn thành thường hay nhầm lẫn với thì tương lai tiếp diễn vì vậy trong bài này, hãy cùng Jes tìm hiểu sâu và luyện tập về thì tương lai hoàn thành để có kiến thức vững về chúng nhé!

Công thức

Future Perfect tense là tên trong tiếng Anh thì tương lai hoàn thành, có cấu tạo như sau:

Khẳng định: S + will/shaw + have + V3 hoặc V-ed + Object/Adv

Phủ định: S + will/shaw + have not + V3 hoặc V-ed + Object/Adv

Nghi vấn: Will/Shaw + S + have V3 hoặc V-ed + Object/Adv ?

Trong đó:

 • Động từ V của tương lai hoàn thành tương tự như hiện tại hoàn thành hay quá khứ hoàn thành mà chúng ta đã học, gồm:
  • V3 là động từ của quá khứ phân từ hiểu, chẳng hạn như: steal –> Stole –> Stolen. Các bạn có thể xem thêm ở bài viết này của Jes về những động từ kể trên ở đây: https://jes.edu.vn/bang-dong-tu-bat-quy-tac-tieng-anh-day-du-nhat
  • V-ed là động từ có quy tắc, thêm “ed” vào cuối từ của nó;
 • Shall chỉ dùng ở ngôi thứ nhất “I, we”, không cần phân biệt số ít hay số nhiều.
 • Have not = haven’t

Những ứng dụng của thì tương lai hoàn thành

Cách dùng

tuong-lai-hoan-thanh
Dùng khi diễn tả hành động xảy ra trong tương lai, tuy nhiên, hành động đó sẽ được kết thúc bởi một hành động khác hoặc thời điểm cụ thể trong tương lai đó.
Ví dụ:

 • Her students say they will have finished their homework by next Saturday. – Đám học sinh của cô ấy nói rằng chúng sẽ hoàn thành bài tập trước thứ 7 tới.
 • On the Tet holiday, we will have been in a loving relationship for a year. – Vào dịp Tết này, chúng tôi sẽ yêu nhau được tròn 1 năm.

tuong-lai-hoan-thanh

Dấu hiệu nhận biết

Bao gồm những trạng từ chỉ thời gian trước sau:

 • Before/ After + mệnh đề: trước/ sau khi… – Ví dụ: Before 8 a.m next day, I will have repaid all the things that I have owned you.
 • By + thời gian trong tương lai: Trước lúc… – Ví dụ: By 7 p.m, my sister will have bought a new bike.
 • By the end of + thời gian trong tương lai: Ngay trước khi kết thúc… – Ví dụ: By the end of September, she will have celebrated my birthday party.
 • By the time…: Cho đến khi… – Ví dụ: By the time her cat calms down, she will have brought it food.

Xem thêm: Tổng hợp 12 thì trong tiếng Anh đầy đủ và mới nhất

Bài tập luyện tập

Chia động từ cho sẵn

 1. By 2035, the number of schools in our country (double).
 2. By the time she intends to get to the airport, the plane (take) off.
 3. By the year 2025 many people (lose) their jobs.
 4. By the time you arrive, I (stop) the ebook
 5. I know by the time they come to my restaurant this morning, I (go) out for a walk.
 6. I hope they (finish) building the road by the end of next spring we come back
 7. These machines (work) very well by 10 pm this evening  you come back
 8. Before 8 o’clock this morning they (visit) London.

Trắc nghiệm

1. He will have ________ all about it by Monday.

 forgetting
 forgotten
 be forgetting

2. I ________ by then.

 will be leave
 will have left
 will leaving

3. Will you ________ by 8am?

 have arrived
 be arrive
 have arriving

4. You ________ the bill by the time the item arrives.

 ‘ll have received
 will receiving
 ‘ve received
5. I will let you in. I ________ with the keys by the time you come in.

 will have arrived
 will be arrival
 will be arrived

6. Melissa and Mike will be exhausted. They ________ slept for 24 hours.

 will not
 will not have
 will not be

7. Will you ________ the contracts by Thursday?

 have mailed
 mailing
 to have mailed

8. The boss ________ by the time the orders come in.

 will leave
 will be left
 will have left

9. September works for us. Lisa will not ________ by then.

 graduating
 have graduated
 be graduate
10. Where ________ gone?

 will she have
 is she has
 she have

Phân biệt giữa Tương lai hoàn thành và Tương lai tiếp diễn

1. (do / you) the washing up by six o’clock?
A. Will you have done
B. Will have you done
C. Will do
2. Our boss (not / leave) the office yet.
A. Will not have left
B. Will have not left
C. Will not leave
3. The sun (not / rise) by 4 o’clock.
A. Will not have risen
B. Will have not risen
C. Will risen
4. (buy / she) the new car?
A. Will have she bought
B. Will has she bought
C. Will she have bought
Ở phần này, các bạn cần lưu ý dấu hiệu nhận biết của thì tương lai hoàn thành này nhé, bởi vì nó là nhân tố giúp xác định thì phù hợp nhất đó, còn một điều nữa, chỉ còn phần cuối cùng về bài tập các thì trong tiếng Anh vào kỳ tới thôi, mời các bạn đón xem nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM