Home Chưa phân loại Bạch Cầu Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Đúng

Bạch Cầu Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Đúng

Trong Tiếng Anh, Bạch cầu được gọi là White blood cells, có phiên âm cách đọc là /waɪt blʌd sel/.

Bạch cầu “White blood cells” là một loại tế bào máu màu trắng. Bạch cầu là một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch và đóng vai trò trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn, vi rút, nấm, và tế bào tự do gây hại. Bạch cầu có khả năng di chuyển qua mô và môi trường máu để đối mặt và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “bạch cầu” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Leukocytes: Bạch cầu
 2. Immune System: Hệ thống miễn dịch
 3. Granulocytes: Granulocytes
 4. Lymphocytes: Lymphocytes
 5. Neutrophils: Neutrophils
 6. Eosinophils: Eosinophils
 7. Monocytes: Monocytes
 8. Phagocytosis: Sự nuốt (quá trình nuốt tế bào chất lạ)
 9. Antibodies: Kháng thể
 10. Infection Defense: Bảo vệ khỏi nhiễm trùng

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “White blood cells” với nghĩa là “bạch cầu” và dịch sang tiếng Việt:

 1. White blood cells play a crucial role in the body’s immune defense.
  => Bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch của cơ thể.
 2. The number of white blood cells increases during an infection to fight off harmful invaders.
  => Số lượng bạch cầu tăng lên trong khi nhiễm trùng để chống lại các tác nhân xâm lược gây hại.
 3. Lymphocytes are a type of white blood cells that contribute to specific immune responses.
  => Lymphocytes là một loại bạch cầu đóng góp vào các phản ứng miễn dịch cụ thể.
 4. Neutrophils are white blood cells that are highly effective in combating bacterial infections.
  => Neutrophils là bạch cầu rất hiệu quả trong việc chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn.
 5. During an infection, white blood cells are mobilized to the site of the invasion to neutralize and eliminate the harmful pathogens.
  => Trong khi nhiễm trùng, bạch cầu được di chuyển đến vị trí xâm lược để trung hòa và loại bỏ các tác nhân gây hại.
 6. The doctor ordered a blood test to check the white blood cell count, as a low count may indicate a weakened immune system.
  => Bác sĩ đã yêu cầu xét nghiệm máu để kiểm tra số lượng bạch cầu, vì mức độ thấp có thể là dấu hiệu của một hệ thống miễn dịch suy yếu.
 7. The immune system relies on the coordinated action of various white blood cells.
  => Hệ thống miễn dịch phụ thuộc vào sự hợp tác của nhiều loại bạch cầu khác nhau.
 8. Phagocytosis is the process by which white blood cells engulf and digest foreign particles.
  => Phagocytosis là quá trình mà bạch cầu hốt phagocytosis và tiêu hóa các hạt ngoại lai.
 9. Antibodies produced by white blood cells help neutralize and eliminate pathogens.
  => Kháng thể được sản xuất bởi bạch cầu giúp trung hòa và loại bỏ tác nhân gây bệnh.
 10. A decrease in white blood cell count can compromise the body’s ability to fight infections.
  => Sự giảm số lượng bạch cầu có thể làm suy giảm khả năng của cơ thể trong việc chống lại nhiễm trùng.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM