Home Học tiếng Anh Bác sĩ xương khớp tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Bác sĩ xương khớp tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Bác sĩ xương khớp” có nghĩa là Orthopedic doctor với phiên âm /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈdɒktər/

Một số từ liên quan đến “Bác sĩ xương khớp”

  • Orthopedic Surgeon – /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈsɜːrdʒən/: Bác sĩ phẫu thuật xương khớp.
  • Orthopedic Clinic – /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈklɪnɪk/: Phòng mạch xương khớp.
  • Musculoskeletal System – /ˌmʌskjələˈskelɪtl ˈsɪstəm/: Hệ cơ xương.
  • Joint Pain – /dʒɔɪnt peɪn/: Đau khớp.
  • Arthritis Specialist – /ɑːˈθraɪtaɪs ˈspɛʃəlɪst/: Chuyên gia về bệnh viêm khớp.
  • Bone Fracture – /boʊn ˈfrækʧər/: Gãy xương.
  • Physical Therapy – /ˈfɪzɪkəl ˈθɛrəpi/: Phục hồi chức năng vận động.
  • Spine Specialist – /spaɪn ˈspɛʃəlɪst/: Chuyên gia về cột sống.
  • Bone Density Test – /boʊn ˈdɛnsəti tɛst/: Xét nghiệm mật độ xương.
  • Orthopedic Rehabilitation – /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃən/: Phục hồi chức năng xương khớp.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bác sĩ xương khớp” và dịch nghĩa

1. I need to schedule an appointment with the orthopedic doctor for my knee pain.

=> Tôi cần đặt lịch hẹn với bác sĩ xương khớp về đau đầu gối của tôi.

2. The orthopedic doctor recommended physical therapy to improve my joint flexibility.

=> Bác sĩ xương khớp khuyến nghị tôi thực hiện phương pháp vận động để cải thiện sự linh hoạt của khớp.

3. After the accident, I was referred to an orthopedic doctor to assess my bone fractures.

=> Sau tai nạn, tôi được giới thiệu đến bác sĩ xương khớp để đánh giá về những gãy xương của mình.

4. The orthopedic doctor specializes in treating conditions related to the musculoskeletal system.

=> Bác sĩ xương khớp chuyên điều trị các bệnh lý liên quan đến hệ cơ xương.

5. My orthopedic doctor recommended orthopedic shoes to support my foot arches.

=> Bác sĩ xương khớp của tôi khuyến nghị giày chuyên dụng để hỗ trợ cung chân của tôi.

6. The orthopedic doctor explained the benefits of joint replacement surgery for arthritis patients.

=> Bác sĩ xương khớp giải thích những lợi ích của phẫu thuật thay thế khớp cho bệnh nhân viêm khớp.

7. After the bone density test, the orthopedic doctor discussed preventive measures for osteoporosis.

=> Sau xét nghiệm mật độ xương, bác sĩ xương khớp thảo luận về biện pháp phòng ngừa cho bệnh loạn xương.

8. The orthopedic doctor specializes in treating sports injuries and helping athletes recover.

=> Bác sĩ xương khớp chuyên điều trị chấn thương thể thao và hỗ trợ các vận động viên hồi phục.

9. I have an appointment with the orthopedic doctor tomorrow to discuss my back pain.

=> Ngày mai, tôi có cuộc hẹn với bác sĩ xương khớp để thảo luận về đau lưng của mình.

10. The orthopedic doctor recommended a joint injection to alleviate inflammation in my knee.

=> Bác sĩ xương khớp khuyến nghị tiêm vào khớp để giảm viêm nhiễm ở đầu gối của tôi.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn