Home Học tiếng Anh Bác sĩ tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Bác sĩ tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Bác sĩ “ có nghĩa là Doctor với phiên âm Anh – Anh /ˈdɒktə(r)/ và Anh – Mỹ /ˈdɑːktər/

Ngoài ra, còn có physician với phiên âm /fɪˈzɪʃn/

Một số từ liên quan đến “Bác sĩ “

  • Medical Practitioner – /ˈmɛdɪkl ˌpræk.tɪʃ.ənər/: Bác sĩ (người hành nghề y học)
  • General Practitioner (GP) – /ˈdʒɛnərəl ˈpræk.tɪʃ.ənər/: Bác sĩ đa khoa
  • Specialist – /ˈspɛʃəlɪst/: Bác sĩ chuyên khoa
  • Surgeon – /ˈsɜːrdʒən/: Bác sĩ phẫu thuật
  • Dentist – /ˈdɛntɪst/: Bác sĩ nha khoa
  • Pediatrician – /ˌpiː.di.əˈtrɪʃ.ən/: Bác sĩ nhi khoa
  • Gynecologist – /ˌɡaɪ.nəˈkɒl.ə.dʒɪst/: Bác sĩ phụ khoa
  • Ophthalmologist – /ˌɒfθælˈmɒlədʒɪst/: Bác sĩ mắt
  • Psychiatrist – /saɪˈkaɪə.trɪst/: Bác sĩ tâm lý

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bác sĩ ” và dịch nghĩa

1. I visited the doctor because of a persistent cough.

=> Tôi đã đến thăm bác sĩ vì ho kéo dài.

2. The doctor prescribed antibiotics for the infection.

=> Bác sĩ kê đơn kháng sinh cho bệnh nhiễm trùng.

3.The doctor examined my throat and ears during the check-up.

=> Bác sĩ kiểm tra họng và tai của tôi trong cuộc kiểm tra sức khỏe.

4. The doctor explained the treatment plan in detail.

=> Bác sĩ giải thích kế hoạch điều trị một cách chi tiết.

5. The doctor specializes in cardiology and heart diseases.

=> Bác sĩ chuyên về tim mạch và các bệnh về tim.

6. My family doctor has been taking care of us for years.

=> Bác sĩ gia đình của tôi đã chăm sóc chúng tôi suốt nhiều năm.

7. The doctor advised regular exercise for a healthy lifestyle.

=> Bác sĩ khuyên tập thể dục đều đặn để duy trì lối sống lành mạnh.

8. The doctor reassured the patient about the success of the surgery.

=> Bác sĩ an ủi bệnh nhân về sự thành công của cuộc phẫu thuật.

9. The doctor asked about any allergies or previous medical conditions.

=> Bác sĩ hỏi về mọi dị ứng hoặc tình trạng y tế trước đây.

10. The doctor recommended a second opinion for a complex case.

=> Bác sĩ đề xuất lấy ý kiến thứ hai cho một trường hợp phức tạp.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn