Home Học tiếng Anh Từ điển Bác sĩ răng hàm mặt tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Bác sĩ răng hàm mặt tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh ” bác sĩ răng hàm mặt” là “maxillofacial doctor

Bác sĩ răng hàm mặt là người chuyên về điều trị các vấn đề liên quan đến răng, hàm, và mặt.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Bác sĩ răng hàm mặt

 • Dentist  /ˈdɛn.tɪst/ : Bác sĩ nha khoa.
 • Orthodontist  /ˌɔːr.θoʊˈdɒn.tɪst/ : Bác sĩ chỉnh nha
 • Oral Surgeon /ˈɔː.rəl ˈsɜːr.dʒən/ : Bác sĩ phẫu thuật răng
 • Dental Hygienist  /ˈdɛn.t̬əl ˈhaɪ.dʒə.nɪst/ : Chuyên viên nha sĩ
 • Braces  /breɪsɪz/ : Bộ chỉnh nha
 • Cavity  /ˈkæv.ə.t̬i/ : Sâu răng
 • Dental X-rays  /ˈdɛn.t̬əl ˈɛksˌreɪz/ : X-quang nha khoa
 • Gum Disease  /ɡʌm dɪˈziːz/ : Bệnh nướu
 • Extraction  /ɪkˈstræk.ʃən/ : Mổ răng
 • Prosthodontist  /ˌprɒs.θoʊˈdɒn.tɪst/ : Bác sĩ chế tạo răng giả

5 câu có chứa từmaxillofacial doctor với nghĩa là Bác sĩ răng hàm mặt được dịch ra tiếng Việt.

 1. I scheduled an appointment with the maxillofacial doctor to address my jaw pain.

  => Tôi đã hẹn cuộc gặp với bác sĩ răng hàm mặt để giải quyết vấn đề đau hàm của mình.

 2. The maxillofacial doctor recommended orthodontic treatment to correct the alignment of my teeth.

  => Bác sĩ răng hàm mặt đề xuất điều trị chỉnh nha để sửa đổi sự sắp xếp của răng của tôi.

 3. After the accident, I was referred to a maxillofacial doctor for evaluation of facial injuries.

  => Sau tai nạn, tôi được giới thiệu đến bác sĩ răng hàm mặt để đánh giá các chấn thương khuôn mặt.

 4. My maxillofacial doctor specializes in surgical procedures to address complex facial fractures.

  => Bác sĩ răng hàm mặt của tôi chuyên về các phương pháp phẫu thuật để giải quyết các gãy xương phức tạp trên khuôn mặt.

 5. Patients with severe dental issues are often referred to a maxillofacial doctor for comprehensive treatment.

  => Những người bệnh có vấn đề nha khoa nặng thường được giới thiệu đến bác sĩ răng hàm mặt để điều trị toàn diện.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “Bác sĩ răng hàm mặt “. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới. 

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM