Home Học tiếng Anh Từ điển Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng anh “Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ” có nghĩa là Plastic surgeon.
Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chuyên về cải thiện vẻ ngoại hình bằng các phương pháp phẫu thuật như chỉnh hình mũi, nâng ngực.
Phiên âm cách đọc Plastic surgeon /ˈplæstɪk ˈsɜrʤən/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ”

  • Plastic surgery: /ˈplæstɪk ˈsɜrdʒəri/ – Phẫu thuật thẩm mỹ
  • Cosmetic surgery: /kɒzˈmɛtɪk ˈsɜrdʒəri/ – Phẫu thuật thẩm mỹ
  • Aesthetic surgery: /ɛsˈθɛtɪk ˈsɜrdʒəri/ – Phẫu thuật thẩm mỹ
  • Reconstructive surgery: /ˌriːkənˈstrʌktɪv ˈsɜrdʒəri/ – Phẫu thuật tái tạo
  • Facelift: /ˈfeɪsˌlɪft/ – Nâng cơ mặt
  • Rhinoplasty: /ˌraɪnoʊˈplæsti/ – Phẫu thuật mũi
  • Liposuction: /ˈlɪpəˌsʌkʃən/ – Hút mỡ
  • Breast augmentation: /brɛst ɔːɡmɛnˈteɪʃən/ – Phẫu thuật nâng ngực
  • Botox injection: /ˈboʊtɒks ɪnˈdʒɛkʃən/ – Tiêm Botox
  • Dermal filler: /ˈdɜrməl ˈfɪlər/ – Chất làm đầy da

6 Câu có chứa từ “Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. Many celebrities consult with a plastic surgeon to enhance their appearance.
-> Nhiều người nổi tiếng thường tư vấn với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cao vẻ ngoại hình của họ.

2. The plastic surgeon specializes in procedures to improve facial features and overall aesthetics.
-> Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chuyên về các phương pháp cải thiện đặc điểm khuôn mặt và thẩm mỹ tổng thể.

3. After losing a significant amount of weight, she decided to visit a plastic surgeon for body contouring.
-> Sau khi giảm cân một lượng đáng kể, cô quyết định thăm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để điều chỉnh hình dáng cơ thể.

4. The plastic surgeon explained the options for breast augmentation during the consultation.
-> Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giải thích các lựa chọn cho việc nâng ngực trong buổi tư vấn.

5. A skilled plastic surgeon can achieve natural-looking results in facial rejuvenation surgeries.
-> Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tài năng có thể đạt được kết quả trông tự nhiên trong các ca phẫu thuật làm trẻ hóa khuôn mặt.

6. The plastic surgeon discussed the benefits and potential risks of the rhinoplasty surgery with the patient.
-> Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã thảo luận về các lợi ích và nguy cơ tiềm ẩn của phẫu thuật mũi với bệnh nhân.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM