Home Chưa phân loại Bác sĩ nhi khoa tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Bác sĩ nhi khoa tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Bác sĩ nhi khoa” có nghĩa là Pediatrician với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /ˌpiːdiəˈtrɪʃn/

Một số từ liên quan đến “Bác sĩ nhi khoa”

  • Pediatric Medicine – /ˌpiːdiˈætrɪk ˈmɛdɪsɪn/: Y học nhi khoa.
  • Child Health – /ʧaɪld hɛlθ/: Sức khỏe của trẻ em.
  • Pediatric Care – /ˌpiːdiˈætrɪk kɛr/: Chăm sóc nhi khoa.
  • Children’s Health Services – /ˈʧɪldrənz hɛlθ ˈsɜrvɪsɪz/: Dịch vụ sức khỏe cho trẻ em.
  • Pediatric Ward – /ˌpiːdiˈætrɪk wɔrd/: Khoa nhi khoa.
  • Infant Health – /ˈɪnfənt hɛlθ/: Sức khỏe của trẻ sơ sinh.
  • Child Wellness – /ʧaɪld ˈwɛlnɪs/: Sức khỏe và phúc lợi của trẻ em.
  • Pediatric Checkup – /ˌpiːdiˈætrɪk ˈʧɛkʌp/: Kiểm tra sức khỏe nhi khoa.
  • Children’s Clinic – /ˈʧɪldrənz ˈklɪnɪk/: Phòng mạch nhi khoa.
  • Childhood Immunization – /ˈʧaɪldhʊd ɪˌmjuːnɪˈzeɪʃən/: Tiêm chủng cho trẻ em.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bác sĩ nhi khoa” và dịch nghĩa

1. The pediatrician examined the newborn to ensure proper development.
=> Bác sĩ nhi khoa kiểm tra em sơ sinh để đảm bảo phát triển đúng đắn.

2. Parents often seek advice from a pediatrician on their child’s nutrition.
=> Cha mẹ thường tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ nhi khoa về dinh dưỡng cho con.

3. The pediatrician recommended a series of vaccinations for the toddler.
=> Bác sĩ nhi khoa đề xuất loạt tiêm phòng cho em bé mới tập đi.

4. During the well-child visit, the pediatrician tracks the child’s growth and development.
=> Trong cuộc thăm khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ nhi khoa theo dõi sự phát triển của trẻ.

5. If your child is sick, it’s essential to consult with a pediatrician for proper diagnosis.
=> Nếu con bạn ốm, quan trọng là phải tham khảo ý kiến của bác sĩ nhi khoa để có chẩn đoán đúng đắn.

6. The pediatrician provided valuable tips on creating a safe environment for the baby.
=> Bác sĩ nhi khoa cung cấp những mẹo quý báu về việc tạo môi trường an toàn cho em bé.

7. Parents appreciate the friendly approach of their pediatrician, which helps children feel at ease.
=> Cha mẹ đánh giá cao cách tiếp cận thân thiện của bác sĩ nhi khoa, giúp trẻ cảm thấy thoải mái.

8. In case of any concerns about a child’s health, it’s advisable to schedule a visit to the pediatrician.
=> Trong trường hợp có bất kỳ lo lắng nào về sức khỏe của trẻ, nên đặt lịch thăm bác sĩ nhi khoa.

9. The pediatrician explained the importance of early childhood screenings for developmental delays.
=> Bác sĩ nhi khoa giải thích về sự quan trọng của việc kiểm tra sớm cho trẻ em để phát hiện sự trì trệ trong phát triển.

10. Regular checkups with the pediatrician ensure that any health issues are addressed promptly.
=> Các cuộc kiểm tra định kỳ với bác sĩ nhi khoa đảm bảo rằng mọi vấn đề sức khỏe đều được giải quyết kịp thời.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.