Home Học tiếng Anh Từ điển Bác sĩ nha khoa tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

Bác sĩ nha khoa tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng anh “Bác sĩ nha khoa” có nghĩa là Dentist
Bác sĩ nha khoa chuyên về chăm sóc và điều trị vấn đề răng, nướu. Công việc bao gồm kiểm tra sức khỏe răng, làm sạch, điều trị lỗ răng và tư vấn về chăm sóc nướu.
Phiên âm cách đọc Dentist
– Phiên âm US: /ˈdɛn.tɪst/
– Phiên âm UK: /ˈdentɪst/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Bác sĩ nha khoa”

  • Dentistry: /ˈdɛntɪstri/ – Nha khoa
  • Tooth: /tuːθ/ – Răng
  • Gum: /ɡʌm/ – Nướu
  • Cavity: /ˈkæv.ɪ.ti/ – Nứt, rỗ răng
  • Braces: /breɪsɪz/ – Bọc răng
  • Orthodontist: /ˌɔːr.θəˈdɒn.tɪst/ – Bác sĩ chỉnh nha
  • Toothache: /ˈtuːθ.eɪk/ – Đau răng
  • Filling: /ˈfɪl.ɪŋ/ – Chất lấp đầy rỗ
  • Dental Hygienist: /ˌden.təl ˈhaɪ.dʒi.nɪst/ – Nha sĩ vệ sinh
  • Root Canal: /ruːt kəˈnæl/ – Nạo răng

6 Câu có chứa từ “Bác sĩ nha khoa” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. The dentist examined my teeth and recommended a cleaning.
-> Bác sĩ nha khoa kiểm tra răng của tôi và đề xuất làm sạch.

2. My toothache is getting worse; I need to see the dentist as soon as possible.
-> Cơn đau răng của tôi đang trở nên tồi tệ hơn; tôi cần gặp bác sĩ nha khoa ngay lập tức.

3. I have a cavity that needs to be filled; I’ll schedule an appointment with the dentist.
-> Tôi có một lỗ răng cần lấp đầy; tôi sẽ đặt lịch hẹn với bác sĩ nha khoa.

4. Regular check-ups with the dentist are essential for maintaining good oral health.
-> Kiểm tra định kỳ với bác sĩ nha khoa là quan trọng để duy trì sức khỏe miệng tốt.

5. The dentist recommended a fluoride treatment to strengthen my teeth.
-> Bác sĩ nha khoa đề xuất điều trị fluoride để làm mạnh răng của tôi.

6. My gums bleed when I brush my teeth; I should consult the dentist about it.
-> Nướu của tôi chảy máu khi đánh răng; tôi nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nha khoa về vấn đề này.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Bác sĩ nha khoa” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM