Home Chưa phân loại Bác Sĩ Khám Mắt Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Đúng

Bác Sĩ Khám Mắt Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Đúng

Trong Tiếng Anh, Bác sĩ khám mắt được gọi là Ophthalmologist, có phiên âm cách đọc là /ˌɒf.θælˈmɒl.ə.dʒɪst/ (UK); /ˌɑːf.θælˈmɑː.lə.dʒɪst/ (US).

Bác sĩ khám mắt “Ophthalmologist” là quá trình kiểm tra và đánh giá sức khỏe của đôi mắt do bác sĩ thực hiện. Bác sĩ khám mắt sẽ kiểm tra tầm nhìn, áp suất mắt, kính cận thị và kiểm tra sự khỏe mạnh của cấu trúc mắt.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “bác sĩ khám mắt” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Ophthalmology: Khoa mắt, bác sĩ mắt
 2. Eye Specialist: Chuyên gia mắt
 3. Optometrist: Bác sĩ kiểm tra thị lực
 4. Eye Exam: Kiểm tra mắt
 5. Retina: Nền võng mạc
 6. Cornea: Giác mạc
 7. Cataract: Đục thủy tinh thể
 8. Glaucoma: Mắt xanh
 9. Visual Acuity: Tầm nhìn sắc nét
 10. Ocular Health: Sức khỏe mắt

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Ophthalmologist” với nghĩa là “bác sĩ khám mắt” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The ophthalmologist conducted a thorough eye examination to assess the patient’s vision.
  => Bác sĩ khám mắt tiến hành một cuộc kiểm tra mắt kỹ lưỡng để đánh giá tầm nhìn của bệnh nhân.
 2. Patients with retinal disorders should consult an ophthalmologist for specialized care.
  => Những người bệnh có vấn đề về võng mạc nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khám mắt để được chăm sóc chuyên sâu.
 3. The ophthalmologist diagnosed cataracts in the elderly patient and recommended surgery.
  => Bác sĩ khám mắt chẩn đoán mắc bệnh đục thủy tinh thể cho bệnh nhân cao tuổi và đề xuất phẫu thuật.
 4. Regular eye check-ups with an ophthalmologist are essential for early detection of eye diseases.
  => Kiểm tra mắt định kỳ với bác sĩ khám mắt là điều quan trọng để phát hiện sớm các bệnh về mắt.
 5. Ophthalmologists use specialized equipment to examine the cornea and detect abnormalities.
  => Bác sĩ khám mắt sử dụng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra giác mạc và phát hiện các bất thường.
 6. An ophthalmologist can prescribe corrective lenses to improve visual acuity in patients.
  => Bác sĩ khám mắt có thể kê đơn kính chữa mắt để cải thiện tầm nhìn cho bệnh nhân.
 7. The ophthalmologist recommended surgical intervention to address the patient’s cataracts.
  => Bác sĩ khám mắt đề xuất can thiệp phẫu thuật để giải quyết vấn đề đục thủy tinh thể của bệnh nhân.
 8. The ophthalmologist prescribed medicated eye drops to alleviate the patient’s discomfort.
  => Bác sĩ khám mắt kê đơn thuốc nhỏ mắt để giảm nhẹ sự không thoải mái của bệnh nhân.
 9. Children should have their first eye examination by an ophthalmologist before starting school.
  => Trẻ em nên có cuộc kiểm tra mắt đầu tiên do bác sĩ khám mắt thực hiện trước khi bắt đầu đi học.
 10. Patients with diabetes should consult an ophthalmologist regularly to monitor eye health.
  => Bệnh nhân tiểu đường nên thường xuyên tham khảo ý kiến của bác sĩ khám mắt để theo dõi sức khỏe của mắt.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM