Home Học tiếng Anh Từ điển Bác sĩ da liễu tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

Bác sĩ da liễu tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng anh “Bác sĩ da liễu” có nghĩa là Dermatologist
Bệnh da liễu là vấn đề ảnh hưởng đến da, bao gồm mụn, eczema, và thậm chí ung thư da. Chăm sóc hàng ngày và thăm bác sĩ định kỳ là quan trọng để giữ da khỏe mạnh.
Phiên âm cách đọc Dermatologist
– Phiên âm US: /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒɪst/
– Phiên âm UK: /ˌdɜːməˈtɒlədʒɪst/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Bác sĩ da liễu”

  • Dermatology: /ˌdɜːrməˈtɒlədʒi/ – Da liễu học
  • Skin: /skɪn/ – Da
  • Eczema: /ˈɛksɪmə/ – Chàm
  • Acne: /ˈækni/ – Mụn trứng cá
  • Psoriasis: /səˈraɪəsɪs/ – Bệnh vảy nến
  • Dermatitis: /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/ – Viêm da
  • Melanoma: /ˌmɛləˈnoʊmə/ – Ung thư tế bào biểu bì
  • Mole: /moʊl/ – Nốt ruồi
  • Rash: /ræʃ/ – Nổi mẩn
  • Wrinkles: /ˈrɪŋkəlz/ – Nếp nhăn

6 Câu có chứa từ “Bác sĩ da liễu” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. I have an appointment with the dermatologist to address my skin concerns.
-> Tôi có một cuộc hẹn với bác sĩ da liễu để giải quyết vấn đề da của mình.

2. The dermatologist recommended a specialized cream for treating eczema.
-> Bác sĩ da liễu đã khuyến nghị một loại kem chuyên dụng để điều trị chàm.

3. If you notice any unusual moles, it’s essential to consult a dermatologist.
-> Nếu bạn thấy có nốt ruồi bất thường, quan trọng để tư vấn với bác sĩ da liễu.

4. My dermatologist provided effective solutions for managing acne breakouts.
-> Bác sĩ da liễu của tôi cung cấp các giải pháp hiệu quả để kiểm soát mụn trứng cá.

5. Regular check-ups with a dermatologist can help detect skin conditions early.
-> Kiểm tra định kỳ với bác sĩ da liễu có thể giúp phát hiện các vấn đề da sớm.

6. After the rash persisted, she decided to seek advice from a dermatologist.
-> Sau khi nổi mẩn kéo dài, cô quyết định tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ da liễu.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Bác sĩ da liễu” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM