Home Chưa phân loại Bác sĩ đa khoa tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Bác sĩ đa khoa tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Bác sĩ đa khoa” có nghĩa là General Practitioner với phiên âm /ˈdʒɛnərəl prækˈtɪʃənər/

Một số từ liên quan đến “Bác sĩ đa khoa”

  • Healthcare Provider – /ˈhɛlθˌkɛr prəˈvaɪdər/: Người cung cấp dịch vụ y tế.
  • Medical Doctor – /ˈmɛdɪkəl ˈdɒktər/: Bác sĩ y khoa.
  • Physician – /fɪˈzɪʃən/: Bác sĩ.
  • Medical Practitioner – /ˈmɛdɪkəl ˈprækˌtɪʃənər/: Bác sĩ y khoa.
  • Primary Care Provider – /ˈpraɪˌmɛri kɛr prəˈvaɪdər/: Người cung cấp chăm sóc sức khỏe cơ bản.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bác sĩ đa khoa” và dịch nghĩa

1. I visited my general practitioner for a routine check-up last week.

=> Tôi đã đến thăm bác sĩ đa khoa để kiểm tra định kỳ tuần trước.

2. If you have a minor illness, it’s best to see your general practitioner first.

=> Nếu bạn bị ốm nhẹ, tốt nhất là nên thăm bác sĩ đa khoa đầu tiên.

3. The general practitioner prescribed some medication for my cough.

=> Bác sĩ đa khoa kê đơn một số loại thuốc cho cơn ho của tôi.

4. My general practitioner referred me to a specialist for further examination.

=> Bác sĩ đa khoa đã giới thiệu tôi đến một chuyên gia để kiểm tra kỹ hơn.

5. As a general practitioner, he has a broad knowledge of various medical conditions.

=> Là một bác sĩ đa khoa, anh ấy có kiến thức rộng về nhiều tình trạng y tế khác nhau.

6. The general practitioner provides primary medical care to patients of all ages.

=> Bác sĩ đa khoa cung cấp chăm sóc y tế cơ bản cho bệnh nhân mọi lứa tuổi.

7. If you’re feeling unwell, it’s important to consult your general practitioner.

=> Nếu bạn cảm thấy không khỏe, quan trọng là phải tham khảo ý kiến của bác sĩ đa khoa.

8. The role of a general practitioner is to address a wide range of health concerns.

=> Vai trò của bác sĩ đa khoa là giải quyết một loạt các vấn đề sức khỏe.

9. You can make an appointment with the general practitioner at the clinic.

=> Bạn có thể đặt lịch hẹn với bác sĩ đa khoa tại phòng mạch.

10. Most people have a general practitioner they regularly see for medical advice.

=> Hầu hết mọi người đều có một bác sĩ đa khoa mà họ thường xuyên thăm để tư vấn y tế.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.