Home Học tiếng Anh Từ điển Bác sĩ chỉnh nha tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Bác sĩ chỉnh nha tiếng anh là gì và cách đọc đúng nhất

Trong tiếng anh ” Bác sĩ chỉnh nha ” là “Orthodontist

Bác sĩ chỉnh nha là một cụm từ mô tả người bác sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực chỉnh nha, tức là người chuyên điều trị và điều chỉnh về mặt răng và quá trình phát triển của hàm răng.

Phiên âm cách đọcOrthodontist(noun ):

 1. Theo UK: /ˌɔː.θəˈdɒn.tɪst/
 2. Theo US: /ˌɔːr.θoʊˈdɑːn.t̬ɪst/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến Bác sĩ chỉnh nha

 • Braces  /breɪsɪz/: Bộ chỉnh nha, nha khoa.
 • Retainer /rɪˈteɪnər/: Bảo vệ chỉnh nha.
 • Alignment  /əˈlaɪnmənt/: Sự điều chỉnh, sự sắp xếp.
 • Malocclusion  /ˌmæləˈkluːʒən/: Sự không đúng vị trí của răng khi đóng cửa mắt.
 • Orthodontic Treatment  /ɔːrθəˈdɒntɪk ˈtriːtmənt/: Điều trị chỉnh nha.
 • Impression  /ɪmˈprɛʃən/: Bản in, bản đúc.
 • Elastics /ɪˈlæstɪks/: Dây đàn hồi.

 câu có chứa từOrthodontist với nghĩa là Bác sĩ chỉnh nha được dịch ra tiếng Việt.

 1. I have an appointment with the orthodontist next week to discuss my braces.

  => Tôi có cuộc hẹn với bác sĩ chỉnh nha vào tuần tới để thảo luận về bộ chỉnh nha của mình.

 2. The orthodontist recommended that my child start orthodontic treatment early.

  => Bác sĩ chỉnh nha đã khuyến nghị rằng con tôi nên bắt đầu điều trị chỉnh nha sớm.

 3. After wearing braces for two years, I’m finally going to see the orthodontist for my final appointment.

  => Sau hai năm đeo bộ chỉnh nha, tôi cuối cùng cũng sẽ gặp bác sĩ chỉnh nha trong cuộc hẹn cuối cùng của mình.

 4. Our orthodontist specializes in treating adults with misaligned teeth.

  => Bác sĩ chỉnh nha của chúng tôi chuyên điều trị người lớn có răng không đúng vị trí.

 5. The orthodontist explained the importance of wearing the retainer after removing the braces.

  => Bác sĩ chỉnh nha giải thích về sự quan trọng của việc đeo bảo vệ chỉnh nha sau khi loại bỏ bộ chỉnh nha.

Cảm ơn bạn đã đồng hành và theo dõi bài viết này của chúng mình. Mong rằng với những kiến thức mình chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ “ Bác sĩ chỉnh nha“. Chúc bạn mãi phát triển, luôn thành công và tự tin trên những chặng đường sắp tới.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM