Bậc lương chuyên viên chính thông tin cập nhật mới nhất

0
11503
Bậc lương chuyên viên chính

Bạn đang tìm hiểu về bậc lương chuyên viên chính được cập nhật mới nhất hiện nay. Vậy bậc lương chuyên viên chính được tính như thế nào, với mức lương ra sao? Để biết thêm chi tiết về nội dung này. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để biết thêm nhiều thông tin hữu ích.

Chuyên viên là gì?

Theo “Luật cán bộ công chức năm 2018” quy định như sau:
Chuyên viên là Ngạch công chức hành chính được xếp cho người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc đại học với nhiệm vụ giúp lãnh đạo cơ quan và tổ chức nhà nước tổ chức quản lý một lĩnh vực hay một vấn đề nghiệp vụ. Chuyên viên phải có trình độ đại học hay tương đương, biết một ngoại ngữ (trình độ A).

Các chức danh của chuyên viên

Chuyên viên gồm 3 chức danh như sau:

 • Chuyên viên cao cấp
 • Chuyên viên chính
 • Chuyên viên

Ngạch chuyên viên cao cấp là công chức hành chính có yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ cao nhất về một hay một số lĩnh vực trong các cơ quan và tổ chức hành chính từ cấp tỉnh trở lên. Có trách nhiệm chủ trì tham mưu, tổng hợp, hoạch định chính sách, chiến lược có tính vĩ mô theo ngành và lĩnh vực.
Ngạch chuyên viên chính là công chức hành chính có yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ cao về một hay một số lĩnh vực trong các cơ quan hành chính từ cấp huyện trở lên và có trách nhiệm thực hiện một hay một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, tổ chức nên được hưởng mức bậc lương chuyên viên chính khác với chuyên viên cấp cao và chuyên viên.
Ngạch chuyên viên là công chức hành chính có yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ cơ bản về một hay một số lĩnh vực trong cơ quan và tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp, triển khai thực hiện chế độ chính sách theo ngành, lĩnh vực.

Mức lương của các chức danh chuyên viên

Như đề cập ở trên, chuyên viên bao gồm Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên. Vì thế, mà bậc lương chuyên viên chính cũng với hai chức danh chuyên viên còn lại. Cụ thể được thể hiện như sau:

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Chuyên viên cao cấp
Hệ số lương

6.2

6.56

6.92

7.28

7.64

8.0

Mức lương đến 30/6/2019

8,6180

9,1184 9,6188 10,008 10,6196

11,1200

Mức lương từ 1/7/2019

9,2380

9,7744 10,3108 10,8472 11,3836

11,9200

Bậc lương Chuyên viên chính
Hệ số lương

4.4

4.75

5.08

5.42

5.76

6.1

6.44

6.78

Mức lương đến 30/6/2019

6,1160

6,6025

7,0612

7,5338

8,0064

8,479

8,9516

9,4242

Mức lương từ 1/7/2019 6,5560 7,0626 7,5692 8,0758 8,5824 9,0890 9,5956 10,1022
Chuyên viên
Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

Mức lương đến 30/6/2019

3,2526

3,7113

4,1700

4,6287

5,0874

5,5461

6,0048

6,4635

6,9222

Mức lương từ 1/7/2019

3,4866

3,9783

4,4700

4,9617

5,4534

5,9451

6,4368

6,9285

7,4202

 
XEM THÊM: Viên chức là gì? Những thông tin cơ bản mà bạn cần biết

Quy định về bậc lương chuyên viên chính

Tiêu chuẩn để trở thành chuyên viên chính

 • Chủ trì và tổ chức xây dựng hoàn thiện thể chế, chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện và xây dựng các đề án, dự án, chương trình công tác, đánh giá tác động về kinh tế và xã hội đối với các chính sách chuẩn bị ban hành
 • Nắm vững đường lối và chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nướcvà chế độ công vụ, công chức, cũng như các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành và lĩnh vực quản lý
 • Tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách và các quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương đang công tác; thực hiện và đề xuất các biện pháp kiểm tra, đánh giá để hưởng được bậc lương chuyên viên chính.
 • Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức và quy trình, thủ tục, thẩm quyền; trình bày, bảo vệ được các ý kiến, nội dung đề xuất; giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao theo dõi và quản lý
 • Tổ chức phối hợp, tổ chức kiểm tra, tổng kết thực thi chính sách theo ngành, lĩnh vực,  địa phương. Nắm được tình hình và xu thế phát triển ngành và lĩnh vực công tác trong nước và thế giới; đồng thời tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ hay trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính bắt buộc phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hay ngạch tương đương từ 5 năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (36 tháng).
 • Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải là người đã chủ trì xây dựng ít nhất một văn bản quy phạm pháp luật hoặc chủ trì nghiên cứu và xây dựng ít nhất 1 đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành hay cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu

Nhiệm vụ cụ thể của chuyên viên chính

Chủ trì hay tham gia nghiên cứu các lĩnh vực, của tỉnh và nhà nước các công việc:

 • Xây dựng, hoàn thiện thể chế và cơ chế quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi toàn quốc hoặc cấp tỉnh, cấp huyện
 • Xây dựng quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành và lĩnh vực hoặc của địa phương
 • Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ và chính sách chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc cơ quan từ cấp huyện trở lên
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chế độ và chính sách
 • Trực tiếp thực thi công vụ, các nhiệm vụ khác được cấp trên giao để hoàn thành nhiệm vụ nhằm được hưởng bậc lương chuyên viên chính như trên.
 • Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ lưu trữ, thực hiện quy trình nghiệp vụ; tổng hợp và đánh giá, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý
 • Nghiên cứu những đề tài và đề án về quản lý nghiệp vụ, cải tiến nội dung và nâng cao hiệu quả phương pháp quản lý

Tóm lại vấn đề 
Với những chia sẻ về mức bậc lương chuyên viên, cũng như bậc lương chuyên viên chính, mà chúng tôi nêu ở trên. Hy vọng bài viết này, sẽ mang lại cho bạn những thông tin hữu ích nhất về bậc lương chuyên viên chính.

5/5 - (101 bình chọn)