Luật Sư Hằng

779 POSTS0 COMMENTS
Luật Sư Hằng đã cộng tác với JES từ năm 2018, hiện tại Luật Sư Hằng là luật sư của 1 văn phòng luật tại TPHCM. Luật Sư Hằng chuyên tổng hợp các tin & kiến thức về luật trên JES.