Home Học tiếng Anh Appointment đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Appointment đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Appointment đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Trong tiếng Anh, Appointment thường đi kèm với giới từ “at” hoặc “for” để chỉ thời điểm hoặc mục đích của cuộc hẹn.

Phiên âm: /əˈpɔɪnt.mənt/

Bên cạnh đó, “appointment with” cũng là một sự kết hợp phổ biến, để chỉ đích đến của cuộc hẹn

Các ví dụ về Appointment đi với các giới từ:

1. I have an appointment at 10 AM

Dịch: Tôi có một cuộc hẹn vào lúc 10 giờ sáng.

2. She scheduled an appointment for Friday afternoon

Dịch: Cô ấy đã sắp xếp một cuộc hẹn cho chiều thứ Sáu.

3. They had an appointment with the CEO of the company

Dịch: Họ đã có một cuộc hẹn với Giám đốc điều hành của công ty.

4. He rescheduled the appointment for next Monday

Dịch: Anh ấy đã dời lại cuộc hẹn cho thứ Hai tới.

5. We have an appointment at the restaurant for dinner

Dịch: Chúng tôi có một cuộc hẹn tại nhà hàng để ăn tối.

Vừa rồi, các bạn đã có thể biết được Appointment đi với giới từ gì trong tiếng Anh, mong rằng các kiến thức trên sẽ giúp ích được bạn trên con đường học tiếng Anh. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các phrasal verb lớp 9 để nắm vững hơn về phần kiến thức này nhé.