Home Học tiếng Anh Ăn uống lành mạnh tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Ăn uống lành mạnh tiếng Anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Ăn uống lành mạnh” có nghĩa là Healthy eating với phiên âm /ˈhɛlθi ˈiːtɪŋ/

Ngoài ra, khi nói về vấn đề “ăn uống lành mạnh” thì người ta cũng hay dùng cụm từ healthy diet với phiên âm /ˈhɛlθi ˈdaɪ.ɪt/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Ăn uống lành mạnh”

 • Nutrition – /njuːˈtrɪʃən/: Dinh dưỡng
 • Balanced diet – /ˈbælənst ˈdaɪ.ɪt/: Chế độ ăn cân đối
 • Vegetables – /ˈvɛdʒtəblz/: Rau củ
 • Fruits – /fruːts/: Trái cây
 • Whole grains – /hoʊl greɪnz/: Ngũ cốc nguyên hạt
 • Proteins – /ˈproʊtiːnz/: Chất đạm
 • Fiber – /ˈfaɪbər/: Chất xơ
 • Minerals – /ˈmɪnərəlz/: Khoáng chất
 • Vitamins – /ˈvɪtəmɪnz/: Vitamin
 • Hydration – /haɪˈdreɪʃən/: Sự cung cấp nước
 • Exercise – /ˈɛksərsaɪz/: Vận động
 • Low-fat – /loʊ fæt/: Ít chất béo
 • Low-sugar – /loʊ ˈʃʊɡər/: Ít đường
 • Portion control – /ˈpɔrʃən kənˈtroʊl/: Kiểm soát lượng ăn

10 câu ví dụ về “Ăn uống lành mạnh” trong tiếng Anh

1. Eating whole grains, such as brown rice and quinoa, is part of a healthy diet.

=> Ăn ngũ cốc nguyên hạt như gạo lức và hạt lúa mạch là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

2. Including a variety of colorful vegetables in your meals adds not only flavor but also important nutrients for healthy eating.

=> Bao gồm một loại đa dạng rau củ màu sắc trong bữa ăn không chỉ thêm hương vị mà còn cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng cho chế độ ăn uống lành mạnh.

3. Limiting processed foods and opting for fresh, whole foods is a key aspect of healthy eating.

=> Hạn chế thực phẩm chế biến và chọn lựa thực phẩm tươi, nguyên hạt là một khía cạnh quan trọng của việc ăn uống lành mạnh.

4. Mindful eating, paying attention to what and how much you eat, is a key aspect of healthy eating.

=> Ưu tiên ăn uống, chú ý đến những gì và bao nhiêu bạn ăn, là một khía cạnh quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh.

5. Hydration is a crucial part of healthy eating; remember to drink enough water daily.

=> Việc duy trì sự cân bằng nước là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh; hãy nhớ uống đủ nước mỗi ngày.

6. Including whole grains in your diet is a smart choice for promoting healthy eating.

=> Bao gồm ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn uống là một lựa chọn thông minh để khuyến khích ăn uống lành mạnh.

7. Avoiding excessive sugar and processed foods is a key aspect of healthy eating.

=> Tránh ăn quá nhiều đường và thực phẩm chế biến là một khía cạnh quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh.

8. Balanced meals contribute to maintaining a healthy diet.

=> Bữa ăn cân đối đóng góp vào việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

9. Eating a variety of fruits and vegetables is essential for healthy eating.

=> Ăn một loại đa dạng trái cây và rau củ là quan trọng để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

10. Regular physical activity complements a healthy diet, contributing to overall well-being.

=> Hoạt động thể chất đều đặn là một phần bổ sung cho chế độ ăn uống lành mạnh, góp phần vào sức khỏe tổng thể.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.