Home Học tiếng Anh Từ điển Ác tính tiếng anh là gì

Ác tính tiếng anh là gì

Từ “ác tính” trong tiếng Anh được dịch là “malignant.” “Malignant” thường được sử dụng để mô tả các tình trạng hoặc đối tượng có tính chất xấu, độc hại, hoặc gây hại. Từ “malignant” được phiên âm như sau:

 • Tiếng Anh (Mỹ): /məˈlɪɡ.nənt/
 • Tiếng Anh (Anh): /məˈlaɪɡ.nənt/

Dưới đây là 10 từ vựng liên quan đến “ác tính” (malignant) trong tiếng Anh:

 1. Cancer (Noun): Ung thư.
 2. Tumor (Noun): Khối u.
 3. Metastasis (Noun): Sự lan tỏa của tế bào ác tính từ một nơi đến nơi khác trong cơ thể.
 4. Invasive (Adjective): Xâm lấn, xâm phạm.
 5. Aggressive (Adjective): Xâm lấn mạnh mẽ, tính hiếu chiến.
 6. Chemotherapy (Noun): Hóa trị.
 7. Radiation Therapy (Noun): Điều trị bằng tia X.
 8. Malignancy (Noun): Tính chất ác tính, sự ác tính.
 9. Biopsy (Noun): Việc lấy mẫu từ một bộ phận của cơ thể để kiểm tra và đánh giá.
 10. Prognosis (Noun): Dự đoán về diễn biến tương lai của một bệnh trạng.

Một số câu ví dụ sử dụng các từ vựng liên quan đến “ác tính” trong tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt:

  1. The biopsy results confirmed that the tumor was malignant, requiring immediate intervention and treatment.
   • Kết quả xét nghiệm mẫu đã xác nhận rằng khối u là ác tính, đòi hỏi can thiệp và điều trị ngay lập tức.
  2. The oncologist discussed the aggressive nature of the malignant cells and recommended a combination of chemotherapy and radiation therapy.
   • Bác sĩ chuyên khoa ung thư đã thảo luận về tính chất hiếu chiến của tế bào ác tính và đề xuất sự kết hợp giữa hóa trị và điều trị bằng tia X.
  3. Metastasis is a worrisome aspect of malignancy, as it indicates the potential spread of cancer to other organs.
   • Sự lan tỏa là một khía cạnh đáng lo ngại của tính chất ác tính, vì nó chỉ ra khả năng lan tỏa của ung thư đến các cơ quan khác.
  4. Effective cancer treatment often involves surgery to remove the invasive malignant tissue followed by additional therapies to prevent recurrence.
   • Phương pháp điều trị ung thư hiệu quả thường bao gồm phẫu thuật để loại bỏ mô ác tính xâm lấn, sau đó là các liệu pháp bổ sung để ngăn chặn sự tái phát.
  5. The doctor provided a prognosis, outlining the expected outcomes and potential challenges in the patient’s battle against the malignancy.
   • Bác sĩ đã đưa ra một dự đoán, mô tả những kết quả dự kiến và thách thức tiềm ẩn trong cuộc chiến của bệnh nhân chống lại tính chất ác tính.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM