12 động từ trong tiếng anh giúp bạn có thêm sức mạnh

0
2218
SUC MANH

Ngôn ngữ nó là vũ khí tối ưu trong giao tiếp, có những từ nghe rất đơn giản nhưng nó lại truyền cảm hứng cho mọi người làm cho có thêm động lực. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn ” 12 động từ trong tiếng anh giúp bạn có thêm sức mạnh”.Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé:


Dream /driːm/: mơ ước

Encourage /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/: khuyến khích

Energize /ˈɛnədʒʌɪz/: tiếp thêm sinh lực

Hope /həʊp/: hy vọng

Help /help/: giúp đỡ

Inspire /ɪnˈspʌɪə/: truyền cảm hứng

Lead /liːd/: lãnh đạo, dẫn dắt

Motivate /ˈməʊtɪveɪt/: tạo động lực

Prompt /prɒm(p)t/: thúc giục, thúc đẩy

Support /səˈpɔːt/: ủng hộ

Try /traɪ/: cố gắng

Wish / wɪʃ/: ước, cầu nguyện

Ví dụ:

– My mother always encourages me in my life.(Mẹ luôn động viên tôi trong cuộc sống.)

– I hope – she will pass the exam. (Tôi ước cô ấy sẽ qua được kì thi.)

– Keep trying and you’ll find a job eventually.(Hãy tiếp tục cố gắng và bạn sẽ tìm được việc làm thôi.)


Đọc đến đây các bạn đã cảm nhận phần nào về sức mạnh của ngôn ngữ hay không?. Tôi mong rằng với bài viết : “12 động từ trong tiếng anh giúp bạn có thêm sức mạnh” giúp bạn bổ trợ thêm kiến thức của mình.
Chúc các bạn vui vẻ.

LEAVE A REPLY