Home Học tiếng Anh 12 động từ trong tiếng anh giúp bạn có thêm sức mạnh

12 động từ trong tiếng anh giúp bạn có thêm sức mạnh

12 động từ trong tiếng anh giúp bạn có thêm sức mạnh

Ngôn ngữ nó là vũ khí tối ưu trong giao tiếp, có những từ nghe rất đơn giản nhưng nó lại truyền cảm hứng cho mọi người làm cho có thêm động lực. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn ” 12 động từ trong tiếng anh giúp bạn có thêm sức mạnh”.Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé:


Dream /driːm/: mơ ước
Encourage /ɪnˈkʌr.ɪdʒ/: khuyến khích
Energize /ˈɛnədʒʌɪz/: tiếp thêm sinh lực
Hope /həʊp/: hy vọng
Help /help/: giúp đỡ
Inspire /ɪnˈspʌɪə/: truyền cảm hứng
Lead /liːd/: lãnh đạo, dẫn dắt
Motivate /ˈməʊtɪveɪt/: tạo động lực
Prompt /prɒm(p)t/: thúc giục, thúc đẩy
Support /səˈpɔːt/: ủng hộ
Try /traɪ/: cố gắng
Wish / wɪʃ/: ước, cầu nguyện
Ví dụ:
– My mother always encourages me in my life.(Mẹ luôn động viên tôi trong cuộc sống.)
– I hope – she will pass the exam. (Tôi ước cô ấy sẽ qua được kì thi.)
– Keep trying and you’ll find a job eventually.(Hãy tiếp tục cố gắng và bạn sẽ tìm được việc làm thôi.)


Đọc đến đây các bạn đã cảm nhận phần nào về sức mạnh của ngôn ngữ hay không?. Tôi mong rằng với bài viết : “12 động từ trong tiếng anh giúp bạn có thêm sức mạnh” giúp bạn bổ trợ thêm kiến thức của mình.
Chúc các bạn vui vẻ.

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM