10 điều cần biết về Luật giáo dục cập nhật mới nhất

0
2244
Luật giáo dục

Luật giáo dục 2019 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân, cơ sở giáo dục, người học, nhà giáo, quản lý nhà nước về giáo dục; cũng như quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục. Dưới đây, JES giới thiệu đến bạn đọc 10 điều cần biết khi nhắc đến Luật giáo dục 2019 cập nhật nội dung mới.

Giáo viên cấp 1, 2, 3 đều phải có bằng đại học trở lên

Tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo như sau:

  • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên áp dụng cho giáo viên mầm non;
  • Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên áp dụng với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì cần phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp, kèm theo chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

  • Có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học và có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, cũng như luận án tiến sĩ.

Như vậy, giáo viên tiểu học (cấp 1), trung học cơ sở (cấp 2) và trung học phổ thông (cấp 3) được quy định chuẩn trình độ đào tạo từ đại học trở lên.
So với quy định hiện hành tại Luật giáo dục 2005 thì Luật giáo dục 2019 mới đã thay đổi về chuẩn trình độ với giáo viên cấp 1, cấp 2 như sau:

  • Giáo viên tiểu học: Từ “Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm”  được nâng lên thành “Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên”;
  • Giáo viên trung học cơ sở: Từ “Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có thể có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm” được nâng lên thành “Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc là có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm”.

Đối với những giáo viên hiện tại không đủ chuẩn sẽ được phân nhóm để được yêu cầu nâng chuẩn, xem chi tiết đối tượng và lộ trịnh nâng chuẩn dự kiến tại đây.

Không bắt buộc tất cả giáo viên tiểu học có bằng sư phạm

Tại Điều 77 Luật giáo dục 2005 quy định trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học đó là “Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm”, điều này có nghĩa giáo viên tiểu học  buộc phải có bằng sư phạm (được đào tạo chuyên ngành giáo viên).
Tuy nhiên, theo quy định Luật giáo dục 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) đã có những thay đổi quy định về trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học đó là: Có bằng cử nhân thuộc về ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học; trường hợp môn học chưa có đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì cần phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
Như vậy, kể từ ngày 01/7/2020, không cần phải tất cả giáo viên tiểu học đều bắt buộc có bằng sư phạm.
Luật giáo dục 2019

Bỏ phụ cấp thâm niên ra khỏi cơ cấu tiền lương của giáo viên

Theo quy định tại Luật giáo dục 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định: Nhà giáo được hưởng tiền lương và phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và những phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ.
Quy định tại Luật Giáo dục 2019 quy định: “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm, lao động nghề nghiệp; được ưu tiên về việc hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ”.
Như vậy, theo luật mới thì giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên như quy định tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP vào ngày 04/7/2011.

Bổ sung nhiều quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi với giáo viên

So với Luật giáo dục 2005, thì Luật Giáo dục 2019 bổ sung thêm nhiều quyền lợi cho nhà giáo.
Cụ thể, dành một điều luật để quy định về chính sách đối với nhà giáo và cụ thể như sau:

  • Nhà nước có chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ và bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất, tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình.
  • Nhà giáo công tác tại trường chuyên, Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên biệt khác, lớp dành cho người khuyết tật, nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập được hưởng chế độ phụ cấp, cũng như chính sách ưu đãi.
  • Nhà nước có chính sách khuyến khích và ưu đãi về chế độ phụ cấp, các chính sách khác đối với nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Quy định trường hợp cử nhân sư phạm phải hoàn trả học phí

Theo quy định hoàn toàn mới so với Luật Giáo dục 2005, theo đó:
Học sinh và sinh viên sư phạm được hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp nếu không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác không đủ thời gian quy định thì cần phải bồi hoàn khoản kinh phí mà Nhà nước đã hỗ trợ. Thời hạn hoàn trả tối đa bằng thời gian đào tạo.

Cấm giáo viên, giảng viên hút thuốc trong trường học

Đây là nội dung mới đáng chú ý, bởi quy định hiện hành tại Luật Giáo dục 2005 chỉ quy định về việc nghiêm cấm người học hút thuốc, uống rượu và bia trong giờ học mà không đề cập đến giáo viên, giảng viên.
Theo quy định tại Điều 22, Luật Giáo dục 2019 quy định hút thuốc là hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục mà không phân biệt đối tượng nào.

Sẽ có lộ trình miễn học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS

Ngoài việc miễn học phí cho học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập và trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng xa, vùng sâu, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí; Luật Giáo dục 2019 còn đưa ra những quy định về lộ trình miễn học phí cho các đối tượng khác.
Cụ thể, trẻ em mầm non 5 tuổi không thuộc đối tượng quy định nêu trên và học sinh trung học cơ sở sẽ được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Trượt tốt nghiệp THPT được xác nhận hoàn thành chương trình

Theo quy định mới tại Luật Giáo dục 2019, theo đó:
Học sinh học hết chương trình trung học phổ thông có đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không dự thi hoặc có thể là thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận về việc hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.
Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng trong đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông khi người học có nhu cầu hoặc là để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.
Quy định luật giáo dục

Mỗi môn học phổ thông sẽ có một hoặc một số sách giáo khoa

Mỗi môn học có một hoặc một vài sách giáo khoa; thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa; việc xuất bản sách giáo khoa thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong Luật giáo dục 2019.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định về việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tài liệu giáo dục địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức và biên soạn đáp ứng nhu cầu, cũng như phù hợp với đặc điểm của địa phương, được hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định, cũng như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

3 trường hợp văn bằng nước ngoài được công nhận

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận trong sử dụng tại Việt Nam tại Luật giáo dục 2019 trong các trường hợp sau đây:
Trường hợp 1: Văn bằng do cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài cấp cho người học sau khi đã hoàn thành chương trình giáo dục bảo đảm chất lượng theo đúng quy định của nước cấp bằng và được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó công nhận;
Trường hợp 2: Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại nước khác nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cấp cho người học và được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của 2 nước cho phép mở phân hiệu hoặc thực hiện hợp tác, liên kết đào tạo, đồng thời đáp ứng quy định tại Trường hợp 1.
Trường hợp 3: Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp và thực hiện hoạt động giáo dục theo quy định về hợp tác, đầu tư về giáo dục do Chính phủ ban hành, theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, cũng như đáp ứng quy định tại Trường hợp 1.
XEM THÊM: Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông mới nhất
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Luật giáo dục 2019 có những đổi mới trong việc công tác giảng dạy của giáo viên. Hy vọng, với những chia sẻ trên đây, bạn đọc sẽ năm bắt được những thông tin mới trong Luật giáo dục.

5/5 - (100 bình chọn)